อุปกรณ์สำหรับ Standard application

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB)  
สำหรับ advanced applications – Compact NS
ตามมาตรฐาน IEC60947-2


Fixed type

 

Single Pole Fream (NS 630-1600)
designation
รายละเอียดสินค้า

Trip unit ชนิด Standard Protection
Micrologic 2.0 E

Trip unit ชนิด Ground fult protection
Micrologic 6.0E

part number
รหัสสินค้า
list price (THB)
ราคา (บาท)
part number
รหัสสินค้า
list price (THB)
ราคา (บาท)
630A 50kA 3P NS6bN3F2EX 38,100.- NS6bN3F6EX 57,500.-
800A 50kA 3P NS08N3F2EX 41,900.- NS08N3F6EX 57,900.-
1000A 50kA 3P NS10N3F2EX 77,400.- NS10N3F6EX 106,000.-
1250A 50kA 3P NS12N3F2EX 89,600.- NS12N3F6EX 118,000.-
1600A 50kA 3P NS16N3F2EX 110,000.- NS16N3F6EX 134,000.-
630A 70kA 3P NS6bH3F2EX 55,860.- NS6bH3F6EX 61,440.-
800A 70kA 3P NS08H3F2EX 48,200.- NS08H3F6EX 63,900.-
1000A 70kA 3P NS10H3F2EX 86,500.- NS10H3F6EX 120,000.-
1250A 70kA 3P NS12H3F2EX 98,600.- NS12H3F6EX 131,000.-
1600A 70kA 3P NS16H3F2EX 121,000.- NS16H3F6EX 152,000.-

Double Pole Frame for 5000-6300
designation
รายละเอียดสินค้า
Trip unit ชนิด
Micrologic 2.0 E
Trip unit ชนิด Micrologic 6.0E
มี Neutral CT มาให้เรียบร้อยแล้ว
part number
รหัสสินค้า
list price (THB)
ราคา (บาท)
part number
รหัสสินค้า
list price (THB)
ราคา (บาท)
1600bA 70kA 3P NS1bN3F2EX 111,070.- NS1bN3F6EX 146,410.-
2000A 70kA 3P NS20N3F2EX 131,000.- NS20N3F6EX 173,000.-
2500A 70kA 3P NS25N3F2EX 157,000.- NS25N3F6EX 186,500.-
3200A 70kA 3P NS32N3F2EX 182,000.- NS32N3F6EX 217,560.-
1600bA 85kA 3P NS1bH3F2EX 122,180.- NS1bH3F6EX 161,050.-
2000A 85kA 3P NS20H3F2EX 144,000.- NS20H3F6EX 184,910.-
2500A 85kA 3P NS25H3F2EX 167,430.- NS25H3F6EX 220,700.-
3200A 85kA 3P NS32H3F2EX 194,580.- NS32H3F6EX 256,480.-

Withdrawable / Draw-out Circuit Breakers (3P)

Double Pole Frame for 5000-6300
designation
รายละเอียดสินค้า
Trip unit ชนิด
Micrologic 2.0 E
Trip unit ชนิด Micrologic 6.0E
มี Neutral CT มาให้เรียบร้อยแล้ว
part number
รหัสสินค้า
list price (THB)
ราคา (บาท)
part number
รหัสสินค้า
list price (THB)
ราคา (บาท)
630A 50kA 3P NS6bN3D2EX 52,970.- NS6bN3D6EX 69,820.-
800A 50kA 3P NS08N3D2EX 54,600.- NS08N3D6EX 63,700.-
1000A 50kA 3P NS10N3D2EX 85,000.- NS10N3D6EX 116,600.-
1250A 50kA 3P NS12N3D2EX 97,700.- NS12N3D6EX 128,790.-
1600A 50kA 3P NS16N3D2EX 123,410.- NS16N3D6EX 162,680.-
630A 70kA 3P NS6bH3D2EX 58,270.- NS6bH3D6EX 78,670.-
800A 70kA 3P NS08H3D2EX 60,000.- NS08H3D6EX 70,300.-
1000A 70kA 3P NS10H3D2EX 95,000.- NS10H3D6EX 132,000.-
1250A 70kA 3P NS12H3D2EX 107,470.- NS12H3D6EX 146,000.-
1600A 70kA 3P NS16H3D2EX 135,750.- NS16H3D6EX 178,940.-

อุปกรณ์เสริมสำหรับเบรกเกอร์รุ่น Compact NS
ทั้ง Fix Type และ Whithdrawable / Draw-out (630-1600A)


Electrical auxiliaries 
ชนิด รายละเอียดสินค้า รหัสสินค้า ราคา(บาท)
Voltage release
(หรือ , Shunt release)
MX 020 Vac , 50 Hz 
MN 220 Vac , 50 Hz
 33662
 33671
 4,830.-
4,860.-
Ready to close contact  PF 1 changeover contact (5A – 240V)  47080 + 47074  3,400.-
Mechanical Accessories สำหรับเบรกเกอร์ Compact NS รุ่น Compact NS
ชนิด รายละเอียดสินค้า รหัสสินค้า ราคา (บาท)
Direct rotary handle 33863 4,520.-
Extended rotary handle 33878 6,010.-
  Toggle locking device 44936 555.-
  Mechanical interlock between 2
Compact NS Circuit Breakers
33890 6,200.-