ตัวแทน จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า Schneider ทุกชนิด

Consumer Unit SQUARE D EL

consumer unit single bus ฝาหน้าทึบ

Consumer Units  Single Bus  (ฝาหน้าทึบ)

Catalog Number
รหัสสินค้า
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
SDEL14
จำนวน 4 ช่อง
2,370.-
SDEL16
จำนวน 6 ช่อง
2,520.-
SDEL110
จำนวน 10 ช่อง
2,810.-
SDEL114
จำนวน 14 ช่อง
3,150.-
SDEL118
จำนวน 18 ช่อง
3,570.-

Consumer Units Single Bus (ฝาหน้าใส)

consumer unit single bus ฝาหน้าใส

Catalog Number
รหัสสินค้า
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
SDEL14T
จำนวน 4
2,470.-
SDEL18T
จำนวน 8
2,680.-
SDEL110T
จำนวน 8
3,020.-
SDEL114T
จำนวน 4
3,320.-
SDEL118T
จำนวน 8
3,740.-

Consumer Units Split Bus

(ฝาหน้าทึบ)consumer unit split bus ฝาหน้าทึบ

Catalog Number
รหัสสินค้า
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
SDEL14X4RCCB40
จำนวน 4+4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 40A-30mA
5,500.-
SDEL18X4RCCB40
จำนวน 8+4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 40A-30mA
5,900.-
SDEL18X8RCCB40
จำนวน 8+8 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 40A-30mA
6,300.-
SDEL14X4X4RCCB63
จำนวน 4+4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 63A-30mA
5,780.-
SDEL18X4RCCB63
จำนวน 8+4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 63A-30mA
6,200.-
SDEL18X8RCCB63
จำนวน 8+8 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 63A-30mA
6,600.-

Consumer Units Split Bus (ฝาหน้าใส)
consumer unit split bus ฝาหน้าใส

Catalog Number
รหัสสินค้า
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
SDEL14X4RCCB40T
จำนวน 4+4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 40A-30mA
5,700.-
SDEL18X4RCCB40T
จำนวน 8+4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 40A-30mA
6,100.-
SDEL18X8RCCB40T
จำนวน 8+8 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 40A-30mA
6,500.-
SDEL14X4X4RCCB63T
จำนวน 4+4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 63A-30mA
5,980.-
SDEL18X4RCCB63T
จำนวน 8+4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 63A-30mA
6,400.-
SDEL18X8RCCB63T
จำนวน 8+8 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 63A-30mA
6,820.
Contace Us
close slider