ตัวแทน จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า Schneider ทุกชนิด

Switches & Sockets

Switches

switches , สวิตช์ทางเดียว , 16แอมป์ , ขนาด1ช่อง , สวิตช์สองทาง , 250โวลท์ , สวิตช์3ทาง , ขนาด1.5ช่อง , ขนาด3ช่ิอง , ตัวแทนจำหน่าย , สินค้าSchneider , สายไฟฟ้า , YAZAKI , BCC , อุปกรณ์ไฟฟ้า
Catalog NumberDescriptionUnit Price
F50M1.5สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์  ขนาด 1 ช่อง (s)25.-
F50/2M1.5สวิตช์สองทาง 16 แอมป์   ขนาด 1 ช่อง (s)46.-
F50MIA1.5สวิตช์ 3 ทาง 10แอมป์       ขนาด 1 ช่อง (s)480.-
F50M2สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์  ขนาด 1.5 ช่อง (M)42.-
F50/2M2สวิตช์สองทาง 16 แอมป์    ขนาด 1.5 ช่อง (M)61.-
F50M4สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์   ขนาด 3 ช่อง (L)62.- (บรรจุ 12/120 )
F50/2M4สวิตช์สองทาง 16 แอมป์    ขนาด 3 ช่อง (L)84.- (บรรจุ 12/120)

Bell Push Switches

S-Flexi : Bell Push Switches , สวิตช์กระดิ่ง , 10แอมป์ 250โวลท์ , ขนาด1ช่อง , ขนาด1.5ช่อง , ขนาด3ช่อง , ตัวแทนจำหน่าย , สินค้าSchneider , สายไฟฟ้า , YAZAKI , BCC , อุปกรณ์ไฟฟ้า
Catalog NumberDescriptionUnit Price
F50BPM1.5Hสวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1 ช่อง (S)90.-
F50BPM2สวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลท์  ขนาด 1.5 ช่อง (M)95.-
F50BPM4สวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลท์  ขนาด 3 ช่อง (L)100.-

Sockets

S-Flexi : Sockets , เต้ารับเดี่ยว , 2ขา , 3 ขา , พร้อมม่านนิรภัย , ตัวแทนจำหน่าย , สินค้าSchneider , สายไฟฟ้า , YAZAKI , BCC , อุปกรณ์ไฟฟ้า
Catalog NumberDescriptionUnit Price
F1426USMเต้ารับเดี่ยว 2 ขา 10 แอมป์ ขนาด 1.5 ช่อง (M)55.-
F1426USMเต้ารับเดี่่ยว 3 ขา 16 แอมป์  ขนาด 1.5 ช่อง (M)85.-
F1426UEST2Mเต้ารับคู่ 3 ขา 16 แอมป์  ขนาด 3 ช่อง (L)110.-
F30426USMเต้ารับเดี่ยว 2 ขา 13 แอมป์  ขนาด 1 ช่อง (S)40.-
F1426UAMเต้ารับเดี่ยว 3 ขา 13 แอมป์  ขนาด 1.5 ช่อง (M)110.-

TV/Voice/Data Socket

TV-Voice-Data Socket ,เต้ารับโทรทัศน์ , เต้ารับโทรศัพท์ , เต้ารับคอมพิวเตอร์ , Cat5E , Cat6E , ตัวแทนจำหน่าย , สินค้าSchneider , สายไฟฟ้า , YAZAKI , BCC , อุปกรณ์ไฟฟ้า
Catalog NumberDescriptionUnit Price
F30TVSMเต้ารับโทรทัศน์, ขนาด 1 ช่อง (S)140.-
F50TVMเต้ารับโทรทัศน์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)140.-
F30R4Mเต้ารับโทรศัพท์ชนิด 4 ขา, ขนาด 1 ช่อง (S)140.-
F50RJ4Mเเต้ารับโทรศัพท์ชนิด 4 ขา, ขนาด 1.5 ช่อง (M)140.-
F50RJ4Mเต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat5E, ขนาด 1 ช่อง (S)320.-
F50RJ8Mเต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat5E, ขนาด 1.5 ช่อง (M)310.-
F50RJ8M6เต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat6, ขนาด 1.5 ช่อง (M)360.

Signalling Lamp / Dimmer

S-Flexi : Signalling Lamp/Dimmer , สวิตช์สัญญาณเตือนสีแดง , 10 แอมป์ , ขนาด1ช่อง , ขนาด1.5ช่อง , สวิตช์หรี่ไฟ , สวิตช์ , เปิด , ปิด , 360วัตต์ , ตัวแทนจำหน่าย , สินค้าSchneider , สายไฟฟ้า , YAZAKI , BCC , อุปกรณ์ไฟฟ้า
Catalog NumberDescriptionUnit Price
F30NM2-RDสวิตช์สัญญาณเตือนสีแดง 10 แอมป์ 250 โวลท์,  ขนาด 1 ช่อง (S)260.-
F50D360Mสวิตช์หรี่ไฟ มีสวิตช์เปิด-ปิด ในตัว 360 วัตต์
ใชได้เฉพาะหลอดไส้  ขนาด 1.5 ช่อง (M)
540.-

Flush Plate with Plastic Grid

Flush Plate with Plastic Grid , ฝาครอบขนาด1ช่อง , ฝาครอบ , พร้อมตะแกรงเหล็ก , ฝาครอบขนาด2ช่อง , ฝาครอบขนาด3ช่อง , สินค้าSchneider , สายไฟฟ้า , YAZAKI , BCC , อุปกรณ์ไฟฟ้า
Catalog NumberDescriptionUnit Price
FG1050Hฝาครอบขนาด 1 ช่อง สำหรับ ขนาดกลาง (M) พร้อมตะแกรงพลาสติก20.-
FG1051Hฝาครอบขนาด 1 ช่อง สำหรับ ขนาดเล็ก (S) พร้อมตะแกรงพลาสติก20.-
FG1052Hฝาครอบขนาด 2 ช่อง สำหรับ ขนาดเล็ก (S) พร้อมตะแกรงพลาสติก20.-
FG1053Hฝาครอบขนาด 3 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก20.-

USB Charger

USB_Charger ,อุปกรณ์ , USB , ชาร์ทไฟ , ตัวแทนจำหน่าย , สินค้าSchneider , สายไฟฟ้า , YAZAKI , BCC , อุปกรณ์ไฟฟ้า
Catalog NumberDescriptionUnit Price
30USBCMอุปกรณ์ USB ชาร์จไฟ พร้อมหน้ากากสีขาว1,300.-

Blank Plate

Blank Plate , ฝาอุดช่องว่างขนาดเล็กพิเศษ , ฝาอุดช่องว่างพร้อมรู , ขนาดกลาง , ตัวแทนจำหน่าย , สินค้าSchneider , สายไฟฟ้า , YAZAKI , BCC , อุปกรณ์ไฟฟ้า
Catalog NumberDescriptionUnit Price
F50XM1ฝาอุดช่องว่างขนาดเล็กพิเศษ (XS)10.-
F50XM2ฝาอุดช่องว่างพร้อมรู ขนาดกลาง (M)24.-

Floor Sockets

Catalog NumberDescriptionUnit Price
E227F_ABEเต้ารับฝังพื้น อะลูมิเนียม พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน1,500.-
E227F_BASเต้ารับฝังพื้น ทองเหลืองพร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน2,000.-

Surface Mounted Box

S-Flexi : Surface Mounted Box , กล่องพลาสติกแบบลอย , ตัวแทนจำหน่าย , สินค้าSchneider , สายไฟฟ้า , YAZAKI , BCC , อุปกรณ์ไฟฟ้า
Catalog NumberDescriptionUnit Price
B3000Fกล่องพลาสติกแบบลอย 25.-

Weatherproof

Weatherproof ,ฝาครอบกันน้ำ, ตัวแทนจำหน่าย , กล่องลอยชนิดกันน้ำ , สินค้าSchneider , สายไฟฟ้า , YAZAKI , BCC , อุปกรณ์ไฟฟ้า
Catalog NumberDescriptionUnit Price
F3223HRฝาครอบกันน้ำ IP55 ชนาด 3 ช่อง สีขาว440.-
F3223HR (GY)ฝาครอบกันน้ำ IP55 ชนาด 3 ช่อง สีเทา440.-
F3223HSMRฝาครอบกันน้ำ IP55 ชนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง, สีขาว620.-
A3223HSMEWHกล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ, สีขาว180.-
Contace Us
close slider