ตัวแทน จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า Schneider ทุกชนิด

Safety Switches Fusible Type  เซฟตี้ สวิตช์ แบบติดตั้งฟิวส์ได้ General duty & heavy duty fusible type


ปลอดภัยด้วยระบบคันโยก Quick-Make, Quick-Break ออกแบบพิเศษให้จับสะดวก-สับง่าย ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่สามารถเปิดฝาขณะใช้งาน (ON) และไม่สามารถสับสวิทช์ (ON) ขณะเปิดฝาอยู่

D221N

Safety Switches Fusible Type    เซฟตี้ สวิตช์ แบบติดตั้งฟิวส์ได้
System ระบบ Amps. Rating ขนาดแอมป์ ราคาไม่รวมฟิวส์
Indoor NAME Type 1 Outdoor NEME Type 3R
สำหรับใช้ภายในอาคาร กันน้ำ ใช้ภายนอกอาคาร
Catalog No. Unit Price Catalog No. Unit Price
ใช้กับไฟเฟส 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์                     แบบสามารถติดตั้งฟิวส์ได้ (ราคาไม่รวมฟิวส์) General Duty 240 volts AC                                                            Fusible
    30 D221N 3,140.-  D221NRB 5,200.-
60  D222N 6,490.-  D222NRB 8,770.-
100  D223N 10,700.- D223NRB 12,300.-
200  D224N 22,200.- D224NRB 28,700.-
400  D225N 59,900.- D225NR 74,300.-

H361

ใช้กับไฟเฟส 3 เฟส 4 สาย 600 โวลท์                     แบบสามารถติดตั้งฟิวส์ได้ (ราคาไม่รวมฟิวส์) Heavy Duty 600 volts AC                                                           Fusible
    30 H361 11,900.-  H361RB  16,900.-
60  H362 14,600.- H362RB 22,200.-
100  H363 26,400.- H363RB 35,000.-
200  H364 42,200.- H364RB 45,500.-
400  H365 108,000.- H365R 128,000.-
600 H366 154,000.- H366R 178,000.-
800 H367 253,000.- H367R 344,000.-
1200 H368 332,000.- H368R 384,000.-

H800SNE4

PKOGTA2

Soli neutral assemblies Field installable Equipment ground kits Field or Factory installable
Switch Ampere rating Catalog Number (Al/Cu) Unit Price Catalog Number (Al/Cu) Unit Price
30 & 60 H60SN 1,630.- PK3GTA1 1,300.-
100 H100SN 2,420.- PKOGTA2 1,600.-
200 H200SN 2,790.-
400 & 600 H600SN 11,000.- 2xPKOGTA2 3,200.-
800 H800SNE4 16,900.- PKOGTA7 6,830.-
1200 H1200SNE4 18,900.- PKOGTA8 7,000.-

โปรดระวังฟิวส์ปลอม

Fuse not included : Order Fuse separate Fuse are available on :- 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175,200, 250, 300, 350, 400, 450 ขนาดแอมปร์ของฟิวส์ทั่วไป 500, 600, 700, 800, 900, 1000, and 1200 Amp

Safety Switches Non-fusible Type  เซฟตี้ สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ General duty & heavy duty non-fusible type


Safety Switches Non-Fusible Type   เซฟตี้ สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ ใช้เป็นสะพานไฟ*
System ระบบ Amps. Rating ขนาดแอมป์ ราคาไม่รวมฟิวส์
Indoor NAME Type 1 Outdoor NEME Type 3R
สำหรับใช้ภายในอาคาร กันน้ำ ใช้ภายนอกอาคาร
Catalog No. Unit Price Catalog No. Unit Price
ใช้กับไฟเฟส 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์                     แบบสามารถติดตั้งฟิวส์ได้ (ราคาไม่รวมฟิวส์) General Duty 240 volts AC                                                            Fusible
   30  …..  …..  DU221RB 4,650.-
60  …..  …..  DU222RB 8,010.-
ขนาดอื่นของรุ่น 2 สาย 240 Vollts ให้ใช้ราคาแบบมี fuse แต่ต่อตรง
ใช้กับไฟเฟส 3 เฟส 4 สาย 240 โวลท์                                                     แบบไม่มีฟิวส์ General Duty 240 volts AC                                                                 Fusible
    30 DU321 4,770.- HU361RB 7,140.-
60  DU322 6,930.- HU362RB 11,000.-
100  DU323 13,700.- HU363RB 19,600.-
200  DU324 26,300.- HU364RB 33,600.-
ใช้กับไฟเฟส 3 เฟส 4 สาย 600 โวลท์                                                     แบบไม่มีฟิวส์ General Duty 600 volts AC                                                                 Fusible
    30 H361 7,260.- HU361RB 10,500.-
60  H362 11,100.- HU362RB 19,500.-
100  H363 17,400.- HU363RB 26,400.-
200  H364 35,000.- HU364RB 42,200.-
400 H365 86,100.- HU365R 107,000.-
600 H366 142,000.- HU366R 168,000.-
Transfer switches / Double throw-non fusible* Safety switches สับ 2 ทางแบบไม่ใช่ฟิวส์ ใช้เป็น Manual Transfer switch แบบสับ 2 ทาง เหมาะสำหรับอาคารท่มี ีเครื่องปั่นไฟเองโดยทางหนึ่ง ใช้กับไฟหลวงและอีกด้านหนึ่งใช้กับไฟปั่นเอง เหมาะกับหน่วยงานที่มีไฟสำรอง แบบ 3 เฟส 3 สาย (Neutral ต่อตรง) 600 โวลท์ มีทั้งแบบใช้ภายในอาคารและแบบกันน้ำใช้ภายนอกอาคาร DOUBLE THROW Safety Switches*
System ระบบ Amps. Rating ขนาดแอมป์ ราคาไม่รวมฟิวส์
Indoor NAME Type 1 Outdoor NEME Type 3R
สำหรับใช้ภายในอาคาร กันน้ำ ใช้ภายนอกอาคาร
Catalog No. Unit Price Catalog No. Unit Price
ใช้กับไฟเฟส 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์                     แบบสามารถติดตั้งฟิวส์ได้ (ราคาไม่รวมฟิวส์) General Duty 240 volts AC                                                            Fusible
   60 DTU362 37,000.- DTU362RB 44,100.-
100  DTU363 49,100.- DTU363RB 62,000.-
200 82344** 60,900.- 82344RB** 104,000.-
*ผลิตภัณฑ์สแควร์ ดี นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยังคงไว้ซึ่งตราสินค้าสแควร์ ดี **ใช้ได้กับแรงดันสูงสุดที่ 480 Vac เท่านั้น
Contace Us
close slider