ตัวแทน จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า Schneider ทุกชนิด

Switches & Sockets

        Switch ไฟฟ้าใช้ในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยใช้หลักการที่ Switch เปิดหรือปิดหน้าสัมผัสซึ่งคล้ายกับสะพานที่เชื่อมให้กระแสสามารถไหลได้ในวงจรไฟฟ้า หน้าสัมผัสปิด (Closed Contact) คือหน้าสัมผัสเชื่อมต่อกันทำให้กระแสไหลผ่านได้ ส่วนหน้าสัมผัสเปิด (Open Contact) คือหน้าสัมผัสแยกออกจากกันทำให้กระแสไม่สามารถไหลผ่านได้

         Switch จะถูกแยกด้วยจำนวน Pole และจำนวน Throw โดยจำนวน Pole (SP-Single Pole, DP-Double Pole, 3P-Triple Pole, etc.) จะบอกจำนวนวงจรที่จะทำการเปิด-ปิด และ จำนวน Throw (ST, DT) จะบอกจำนวนของตัวเลือกของ Pole ตัวอย่างเช่น SPST- Single Pole Single Throw สวิตช์จะสามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวโดยจะเป็นปกติเปิด (NO-Normally Open) หรือปกติปิด (NC-Normally Closed) แต่ถ้าเป็น SPDT- Single Pole Double Throw สวิตช์จะมีหนึ่งคู่เป็นปกติเปิด (NO) และอีกหนึ่งคู่เป็นปกติปิดเสมอ (NC)

Zencelo Full-Flat Switch

Switch Modules (LED indicator)

Switch Modules (LED indicator) , สวิตช์ทางเดียว , สวิตช์สองทาง

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
สีขาวสีบรอนซ์ 16 แอมป์ 250 โวลต์สีขาวสีบรอนซ์
8431L_1_WE8431L_1_BZสวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง95.-100.-
8431L_2_WE8431L_2_BZสวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง155.-162.-
8431M_1_WE8431M_1_BZสวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง92.-98.-
8431M_2_WE8431M_2_BZสวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง152.-160.-
8431S_1_WE8431S_1_BZสวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง90.-96.-
8431S_2_WE8431S_2_BZสวิตชสองทาง ขนาด 1 ช่อง150.-158.-
8431M_3_WE8431M_3_BZสวิตช์กลางทาง ขนาด 1.5 ช่อง290.-305.-

Bell Press Switch Modules
__________________

Bell Press Switch Modules , สวิตช์กดกระดิ่ง 4 แอมป์

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
สีขาวสีบรอนซ์ สวิตช์กระดิ่ง 4 แอมป์สีขาวสีบรอนซ์
8431LBPH_WE8431LBPH_BZขนาด 3 ช่อง196.-236.-
8431SBPH_WE8431SBPH_BZขนาด 1 ช่อง196.-236.-

Double Pole Switch Modules
____________________

Double Pole Switch Modules , สวิตช์ข้วั คู่ 20 แอมป์ 250 โวลต์

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
สีขาวสีบรอนซ์ สวิตช์ขั้วคู่ 20 แอมป์ 250 โวลต์สีขาวสีบรอนซ์
8431MD20H_WE8431MD20H_BZขนาด 1.5 ช่อง680.-820.-

Double Pole Switch Modules
____________________

Socket Modules , เต้ารับ พร้อมม่านนิรภัย

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
สีขาวสีบรอนซ์ สีขาวสีบรอนซ์
84426MUES_WE84426MUES_BZเต้ารับเดี่ยว 3 ขา ขนาด 2 ช่อง
16 แอมป์ 250 โวลต์
121.-133.-
84426LUES2_WE84426LUES2_BZเต้ารับคู่ 3 ขา ขนาด 3 ช่อง
16 แอมป์ 250 โวลต์
156.-178.-
84426SUS_WE84426SUS_BZเต้ารับเดี่ยว 2 ขา ขนาด 1 ช่อง
10 แอมป์ 250 โวลต์
65.-70.-

Telecommunication Accessory Modules
____________________________

Telecommunication Accessory Modules , ต้ารับคอมพิวเตอร์ , เต้ารับโทรทัศน์

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
สีขาวสีบรอนซ์ สีขาวสีบรอนซ์
8431SRJ6H_WE8431SRJ6H_BZเต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 6 ขนาด 1 ช่อง570.-610.-
8431SRJ4H_WE8431SRJ4H_BZเต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย ขนาด 1 ช่อง210.-230.-
8431STV_WE8431STV_BZเต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม 5MHz-860MHz210.-230.-
8431STVF_WE8431STVF_BZเต้ารับโทรทัศน์ F-Type 5MHz-1000MHz260.-310.-

Hotel Unit
_________

Hotel Unit , สวิตช์ควบคุมอิเล็กทรอนิคส์ด้วยแผ่นกุญแจ , เต้ารับเครื่องโดนหนวด

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
สีขาวสีบรอนซ์ สีขาวสีบรอนซ์
A8431EKTH_WEA8431EKTH_SZสวิตช์ควบคุมอิเล็กทรอนิคส์ด้วยแผ่นกุญแจ
(แผ่นกุญแจจะต้องมีความหนา 0.85-1 มม.)
2,420.-2,630.-
A84727H_WEA84727H_SZเต้ารับเครื่องโดนหนวด2,650.-2,800.-

Hotel Accessory Modules
__________________

Hotel Accessory Modules , สวิตช์สองทาง , ไฟสัญญาณสีเขียว , ไฟสัญญาณสีแดง

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
สีขาวสีบรอนซ์ สีขาวสีบรอนซ์
8431SDNDH_WE8431SDNDH_BZสวิตช์สองทาง สัญลักษณ์ “ห้ามรบกวน”808.-850.-
8431SPCUH_WE8431SPCUH_BZสวิตช์สองทาง สัญลักษณ์ “ทำความสะอาด”808.-850.-
8430SDNDH_WE8430SDNDH_BZไฟสัญญาณสีแดง “ห้ามรบกวน”490.-575.-
8430SPCUH_WE8430SPCUH_BZไฟสัญญาณสีเขียว “ทำความสะอาด”490.-575.-

Blank Cover Modules
________________

Blank Cover Modules , แผ่นอุดช่องว่าง

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
สีขาวสีบรอนซ์ สีขาวสีบรอนซ์
8430SP_WE8430SP_BZแผ่นอุดช่องว่างขนาด 1 ช่อง25.-28.-
8430LP_WE8430LP_BZแผ่นอุดช่องว่างขนาด 3 ช่อง40.-43.-

Adaptor for Dimmer
________________

Adaptor for Dimmer , อแดปเตอร์ฝาครอบสวิตช์หรี่ไฟ ,

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
สีขาวสีบรอนซ์ สีขาวสีบรอนซ์
8430MDRPH_WE8430MDRPH_BZอแดปเตอร์ฝาครอบสวิตช์หรี่ไฟ
ใช้งานร่วมกับ 32V500M/K
50.-53.-
32V500M/K สวิตช์หรี่ไฟ มีสวิตช์เปิด-ปิด
ในตัว 500วัตต์ ใช้ได้เฉพาะหลอดไส้
900.- 

Cover Plates
__________

Cover Plates , ฝาครอบพร้อมตะแกรงเหล็ก

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
สีขาวสีบรอนซ์ ฝาครอบพร้อมตะแกรงเหล็กสีขาวสีบรอนซ์
A8401SH_WEA8401SH_SZ1 ช่อง45.-85.-
A8401MH_WEA8401MH_SZ1.5 ช่อง45.-85.-
A8401LH_WEA8401LH_SZ3 ช่อง45.-85.-
A84T02L_WEA84T02L_SZ6 ช่อง117.-222.-

S-Flexi

Switches

Switches , สวิตช์ 250 โวลท์

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
F50M1.5สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์  ขนาด 1 ช่อง (s)25.-
F50/2M1.5สวิตช์สองทาง 16 แอมป์   ขนาด 1 ช่อง (s)46.-
F50MIA1.5สวิตช์ 3 ทาง 10แอมป์       ขนาด 1 ช่อง (s)480.-
F50M2สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์  ขนาด 1.5 ช่อง (M)42.-
F50/2M2สวิตช์สองทาง 16 แอมป์    ขนาด 1.5 ช่อง (M)61.-
F50M4สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์   ขนาด 3 ช่อง (L)62.- (บรรจุ 12/120 )
F50/2M4สวิตช์สองทาง 16 แอมป์    ขนาด 3 ช่อง (L)84.- (บรรจุ 12/120)

Bell Push Switches

Bell Push Switches , สวิตช์กระด่งิ 10 แอมป์ 250 โวลท์

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
F50BPM1.5Hสวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1 ช่อง (S)90.-
F50BPM2สวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลท์  ขนาด 1.5 ช่อง (M)95.-
F50BPM4สวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลท์  ขนาด 3 ช่อง (L)100.-

Dimmer/Fan Control/Signalling Lamp

 Dimmer/Fan Control/Signalling Lamp , สวิตช์สัญญาณเตือนสีแดง , สวิตช์หรี่ไฟ มีสวิตช์เปิด-ปิดในตัว, 360 วัตต์ ขนาด 1.5 ช่อง M ใช้ได้เฉพาะหลอกไส้

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
F50BPM1.5Hสวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1 ช่อง (S)90.-
F50BPM2สวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลท์  ขนาด 1.5 ช่อง (M)95.-
F50BPM4สวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลท์  ขนาด 3 ช่อง (L)100.-

Sockets

Sockets , เต้ารับ พร้อมม่านนิรภัย 250 โวลท์ , เต้ารับเดี่ยว 2 ขา , เต้ารับเดี่ยว 3 ขา

เต้ารับ พร้อมม่านนิรภัย 250 โวลท์

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
F1426USMเต้ารับเดี่ยว 2 ขา 10 แอมป์ ขนาด 1.5 ช่อง (M)50.-
F1426USMเต้ารับเดี่่ยว 3 ขา 16 แอมป์  ขนาด 1.5 ช่อง (M)80.-
F1426UEST2Mเต้ารับคู่ 3 ขา 16 แอมป์  ขนาด 3 ช่อง (L)110.-
F30426USMเต้ารับเดี่ยว 2 ขา 13 แอมป์  ขนาด 1 ช่อง (S)40.-
F1426UAMเต้ารับเดี่ยว 3 ขา 13 แอมป์  ขนาด 1.5 ช่อง (M)110.-

TV/Voice/Data Socket

TV/Voice/Data Socket , เต้ารับโทรทัศน์ , เต้ารับโทรศัพท์ , เต้ารับคอมพิวเตอร์

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
F30TVSMเต้ารับโทรทัศน์, ขนาด 1 ช่อง (S)140.-
F50TVMเต้ารับโทรทัศน์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)140.-
F30R4Mเต้ารับโทรศัพท์ชนิด 4 ขา, ขนาด 1 ช่อง (S)140.-
F50RJ4Mเเต้ารับโทรศัพท์ชนิด 4 ขา, ขนาด 1.5 ช่อง (M)140.-
F50RJ4Mเต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat5E, ขนาด 1 ช่อง (S)320.-
F50RJ8Mเต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat5E, ขนาด 1.5 ช่อง (M)310.-
F50RJ8M6เต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat6, ขนาด 1.5 ช่อง (M)360.-

Flush Plate with Plastic Grid

Flush Plate with Plastic Grid , ฝาครอบ

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
FG1050Hขนาด 1 ช่อง สำหรับ ขนาดกลาง (M)20.-
FG1051Hขนาด 1 ช่อง สำหรับ ขนาดเล็ก (S)20.-
FG1052Hขนาด 2 ช่อง สำหรับ ขนาดเล็ก (S)20.-
FG1053Hขนาด 3 ช่อง20.-

Blank Plate

Blank Plate , ฝาอุดช่องว่าง , ฝาอุดช่องว่างพร้อมรู

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
F50XM1ฝาอุดช่องว่างขนาดเล็กพิเศษ (XS)10.-
F50XM2ฝาอุดช่องว่างพร้อมรู ขนาดกลาง (M)24.-

Floor Sockets

Floor Sockets , เต้ารับฝังพื้น พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน

เต้ารับฝังพื้น พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
E227F-ABEเต้ารับฝังพื้น อลูมิเนียม1,500.-
E227F-BASเต้ารับฝังพื้น ทองเหลือง2,000.-

Weatherproof

Weatherproof , ฝาครอบกันน้ำ , กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
A3223HR(GY)ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง, สีเทา440.-
A3223HRฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง, สีขาว440.-
A3223HSMRฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง, พร้อมกล่อง สีขาว620.-
A3223HSMEกล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ สีเทา180.-
A3223HSMEWHกล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ สีขาว180.-

Surface Mounted Box

Surface Mounted Box , กล่องพลาสติกแบบลอย

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
B3000Fกล่องพลาสติกแบบลอย25.-

Concept

Switches and Dimmer

 Switches and Dimmer , สวิตช์ทางเดียว , สวิตช์สองทาง , พร้อมพรายน้ำ , สวิตช์หรี่ไฟ
 
 
Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
3031/1M-Fสวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ /250 โวลท์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 1 ช่อง38.-
3031M1/2M-Fสวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ /250 โวลท์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 1.5 ช่อง62.-
3031E1/2M-Fสวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ /250 โวลท์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 3 ช่อง73.-
3031/2/3M-Fสวิตช์สองทาง 16 แอมป์ /250 โวลท์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 1 ช่อง65.-
3031M2/3M-Fสวิตช์สองทาง 16 แอมป์ /250 โวลท์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 1.5 ช่อง95.-
3031E2/3M-Fสวิตช์สองทาง 16 แอมป์ /250 โวลท์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 3 ช่อง105.-
3031/1/2NMสวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ /250 โวลท์ พร้อมไฟสัญญาณ
ขนาด 1 ช่อง
204.-
3031M1/2NMสวิตชทางเดียว 16 แอมป์ /250 โวลท์ พร้อมไฟสัญญาณ
ขนาด 1.5 ช่อง
245.-
3031E1/2NMสวิตชทางเดียว 16 แอมป์ /250 โวลท์ พร้อมไฟสัญญาณ
ขนาด 3 ช่อง
276.-
3031_1_2M_BPHสวิตช์กดกระดิ่ง 4 แอมป์ ขนาด 1 ช่อง133.-
3031EMBPH2/3สวิตช์กดกระดิ่ง 4 แอมป์ ขนาด 3 ช่อง161.-
3031EMD20NMสวิตช์ 2 ข้วั พร้อมไฟสัญญาณ 20 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 3 ช่อง316.-
3031H360Mสวิตช์หรี่ไฟ มีสวิตช์เปิด-ปิด ในตัว 360 วัตต์ ใช้ได้เฉพาะหลอดไส้990.-
3031H500M/Kสวิตช์หรี่ไฟ มีสวิตช์เปิด-ปิด ในตัว 500 วัตต์ ใช้ได้ทั้งหลอดไส้
และ หลอดฮาโลเจน
990.-

Switches and Dimmer
Sockets , เต้ารับเดี่ยว , พร้อมม่านนิรภัย , เต้ารับคู่

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
3426USMเต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1 ช่อง40.-
3426UESTMเต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 2 ช่อง110.-
3426UEST2Mเต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 3 ช่อง158.-
3426UEST2M RDเต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 3
ช่องสีแดง
288.-
3426UEST2M YLเต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์ขนาด 3
ช่องสีเหลือง
458.-

Switches and Dimmer
Data Socket , เต้ารับคอมพิวเตอร์ , อะแด๊ปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
3031RJ88SMA5_Tเต้ารับคอมพิวเตอร์ 8 ขา 8 สาย พร้อมม่านปิด (Cat5E)370.-
3031RJU-EX**อะแด๊ปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ ไม่มีม่านปิด130.-
3031RJS-EX**อะแด๊ปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ พร้อมม่านปิด
ใช้กับ VDIB17766UWE **ใช้กับ VDB17746UWE
170.-

TV/Voice Socket

TV/Voice Socket , เต้ารับโทรศัพท์ , เต้ารับโทรทัศน์แบบ F-type

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
3031RJ64M-Tเต้ารับโทรศัพท์ 6 ขา 4 สาย พร้อมม่านปิด200.-
3031TV75MSเต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม210.-
3031TV75MSเต้ารับโทรทัศน์แบบ F-type415.-

Hotel Series
Hotel Series , เต้ารับเครื่องโกนหนวด (แนวนอน) , สวิตช์ควบคุมอิเล็คทรอนิคส์ด้วยแผ่นกุญแจ พร้อมไฟสะญญาณ

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
A3727Hเต้ารับเครื่องโกนหนวด (แนวนอน)2,135.-
A3031EKTHสวิตช์ควบคุมอิเล็คทรอนิคส์ด้วยแผ่นกุญแจ พร้อมไฟสะญญาณ
(แผ่นกุญแจต้องมีความหนา 0.85 – 1 มม.)
1,253.-
3031NDMH RDไฟสัญญาณสีแดง “ห้ามรบกวน”380.-
3031NPMHGNไฟสัญญาณสีเขียว “ทำความสะอาด”380.-
3039MHสวิตช์ควบคุม 3 ตำแหน่ง500.-

Flush Plate Stainless

Flush Plate Stainless , ฝาครอบ , ตะแกรงพลาสติกสำหรับ ฝาครอบสแตนเลส

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
A3001M   NHEฝาครอบ 1 ช่อง ไม่รวมตะแกรงพลาสติก100.-*
A3002M  NHEฝาครอบ 2 ช่อง ไม่รวมตะแกรงพลาสติก100.-*
A3000M  NHEฝาครอบ 3 ช่อง ไม่รวมตะแกรงพลาสติก100.-*
A3000Gตะแกรงพลาสติกสำหรับ ฝาครอบสแตนเลส13.-

*ราคานี้ไม่รวมตะแกรงพลาสติก (A3000G) กรุณาสั่งซื้อต่างหาก

Flush Plate with Plastic Grid

Flush Plate with Plastic Grid , ฝาครอบ , พร้อมตะแกรงพลาสติก , ฝาปิดช่องว่าง พร้อมตะแกรงพลาสติก , ฝาอุดช่องว่าง

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
A3001ฝาครอบ 1 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก22.-
A3002ฝาครอบ 2 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก22.-
A3000ฝาครอบ 3 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก22.-
A3000T2ฝาครอบ 6 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก96.-
A3030VXฝาปิดช่องว่าง พร้อมตะแกรงพลาสติก50.-
A3030T2VXฝาปิดช่องว่าง 6 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก130.-
3030Pฝาอุดช่องว่าง16.-

 Floor Sockets

Floor Sockets , เต้ารับฝังพื้น อลูมีเนียม พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน , เต้ารับฝังพื้น ทองเหลือง พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
CON224_ABEเต้ารับฝังพื้น อลูมีเนียม พร้อมกล่องฝัง
ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน
1500.-
CON224_BASเต้ารับฝังพื้น ทองเหลือง พร้อมกล่องฝัง
ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน
2,000.-

Surface Mounted Box

Surface Mounted Box , กล่องพลาสติกแบบลอย

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
B3000Fกล่องพลาสติกแบบลอย25.-
บรรจุ 10/100

Weatherproof
Weatherproof , ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง, สีเทา , ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง , สีขาว

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
A3223HSMR(GY)ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง  พร้อมกล่อง, สีเทา620.-
A3223HSMRฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง  พร้อมกล่อง , สีขาว620.-

Door Bell
Door Bell , สวิตช์กดกระดิ่ง IP44 ชนิดกันน้ำ พร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า , สวิตช์กดกระดิ่ง IP44 , สีขาว ชนิดกันน้ำพร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า , กล่องเสียงกระดิ่งแบบลอย 1 ทาง

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
A3031WBP_GYสวิตช์กดกระดิ่ง IP44 ชนิดกันน้ำ พร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า245.-
A3031WBP_WPสวิตช์กดกระดิ่ง IP44 , สีขาว ชนิดกันน้ำพร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า245.-
99AC220กล่องเสียงกระดิ่งแบบลอย 1 ทาง330.-

Cat.5e and 6 keystone Modular jacks

Cat.5e and 6 keystone Modular jacks , เต้ารับคอมพิวเตอร์ , Cat.5e Keystone Modular Jack with Shutter , Cat.5e Keystone Modular NON-Shutter , Cat.6e Keystone Modular NON-Shutter , Cat.6e Keystone Modular Jack with Shutter

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
ACTRJSM5ENSUWECat.5e Keystone Modular Jack with Shutter150.-
VDIB17745UWECat.5e Keystone Modular  NON-Shutter280.-
VDIB17766UWECat.6e Keystone Modular  NON-Shutter270.-
VDIB17746UWECat.6e Keystone Modular  Jack with Shutter270.-

สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ CAT 6 ชนิด PE , สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ CAT 6 ชนิด LSZH , แผงกระจายสัญญาณ CAT 6 , แผงจัดสาย (ใช้กับ UTP CAT 5E, CAT 6, Fiber) , สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat.6 ความยาว 1-5 เมตร,สีฟ้า , ครีมเข้าหัว Actassi Quick Tool (For Actassi RJ45 UTP) , เครื่องมือเข้าหัว (สำหรับแผงกระจายสายสัญญาณ)

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
ACT4P6UCM3RBBUสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ CAT 6 ชนิด PE6,660.-
ACT4P6ULS3RBWEสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ CAT 6 ชนิด LSZH7,800.-
ACTPP6U24NSS_Sแผงกระจายสัญญาณ CAT 65,473.-
ACTRJ1UCMPMแผงจัดสาย (ใช้กับ UTP CAT 5E, CAT 6, Fiber)470.-
ACTPC6UBCM10BUสายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat.6  ความยาว 1 เมตร,สีฟ้า130.-
ACTPC6UBCM20BUสายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat.6  ความยาว 2 เมตร,สีฟ้า200.-
ACTPC6UBCM30BUสายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat.6  ความยาว 3 เมตร,สีฟ้า255.-
ACTPC6UBCM50BUสายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat.6  ความยาว 5 เมตร,สีฟ้า270.-
ACTTLQTBครีมเข้าหัว Actassi Quick Tool  (For Actassi RJ45 UTP)4,790.-
ACTTRJ45PDTเครื่องมือเข้าหัว  (สำหรับแผงกระจายสายสัญญาณ)1,300.-

USB Charger


Surface Mounted Box

Surface Mounted Box , อุปกรณ์ USB ชาร์ทไฟ พร้อมหน้ากากสีขาว

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
30USBCM 30MECH –
USB Charger with cap
อุปกรณ์ USB ชาร์ทไฟ พร้อมหน้ากากสีขาว1,300.-

High Frequency  Sensor

High Frequency Sensor

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
CCT551023อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวความถี่สูง10,200.-
CCT556023รีโมทคอนโทรลสำหรับอุปกรณ์ ตรวจจับความเคลื่อนไหวความถี่สูง2,150.-

Dual Tech Sensor (Ultrasonic+PIR)

Dual Tech Sensor (Ultrasonic+PIR)

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
CCT551011อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอินฟราเรด
และอุลตร้าโซนิคแบบติดเพดาน 1 ชาแนล
11,800.-
CCT551011อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอินฟราเรด
และอุลตร้าโซนิคแบบติดเพดาน 2 ชาแนล
13,950.-
CCT556011รีโมทคอนโทรลสำหรับอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
สำหรับรุ่น Dual Tech Sensor
2,150.-

Wide Range PIR  Sensor

Wide Range PIR Sensor

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
CCT551003อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว แบบอินฟราเรด11,850.-
SAE-UE-MS-IR-WEรีโมทคอนโทรลสำหรับอุปกรณ์
ตรวจจับความเคลื่อนไหวสำหรับ PIR Sensor
2,150.-

DALI Sensor

DALI Sensor

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
CCT552006อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบ DALI (ตัว master)13,100.-
CCT555006อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบ DALI (ตัว slave)9,450.-
CCT556006รีโมทคอนโทรลสำหรับ DALI sensor2,200.-

Mini movement sensor

Mini movement sensor

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
CCT570005อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวขนาดเล็ก6,050.-

Standard movement sensor

Standard movement sensor

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียด
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
CCT570003อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบทั่วไป5,700.-