ปัญหาไฟรั่ว ไฟช็อต ภายในบ้าน มักเกิดจาก การติดตั้งไฟฟ้าในบ้าน ระบบไฟฟ้าไม่ดี ไม่มีฉนวนป้องกันไฟ หรือ ไม่ติดตั้งสายดิน ซึ่งอาจทำให้คนในบ้านได้รับอันตรายถึงชีวิตได้

                เราจึกควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า โดยเริ่มจากสิ่งใหล้ตัวคือ การติดตั้งไฟฟ้าในบ้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชีวิตเราล้วนๆ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 1. ความปลอดภัย เช่น ต้องู้จักเลือกสายฟ้าให้ถูกต้องกับชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเลือกวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ หรือมีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  เพื่อให้เกิดความคงทน แข็งแรง
   ปลอดภัยในการใช้งานไฟฟ้า
 2. ความประหยัด เช่น ต้องเผื่อระยะขนาดความยาวสายได้ถูกต้อง จัดวางอุปกรณ์เหมาะสม ทำงานไม่ล่าช้า รู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงเกินไป
 3. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ต้องเดินสายไฟฟ้าให้เรียบร้อย สวยงาม โดยติดตั้งอุปกรณ์และเข้าหัวสายให้เป็นระเบียบ การเดินสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้าเข้าด้วยกัน ต้องเรียบร้อย เหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า สำหรับประเทศไทยเป็นไปตามกฎข้อบังคับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง
 4. ความเหมาะสม ต้องติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับตำแหน่งและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้ควรเผื่อสายให้โตเพื่อการใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคต

คำแนะนำการวางระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม

 1. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้กำลังไฟเยอะๆ ควรแยกเบรกเกอร์ของใครของมันเพื่อความปลอดภัย
 2. แยกสายเมนไฟในแต่ละชั้นพร้อมตู้ควบคุมไฟ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน กรณีที่ไฟฟ้าชั้นใดชั้นหนึ่งมีปัญหา อีกชั้นจะยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ และง่ายต่อการซ่อมบำรุง
 3. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลั๊กหรือสวิตช์ด้านนอกบ้านที่มีโอกาสสัมผัสกับน้ำ ความชื้น หรือละอองฝน จะต้องติดตั้งชนิดมีฝาปิดกันน้ำเสมอเพื่อความปลอดภัย
 4. การเดินสายไฟฝังในผนังจะต้องร้อยท่อเสมอ ใช้ได้ทั้งท่อที่ทำจาก EMT หรือท่อ PVC ซึ่งก็แล้วแต่งบประมาณในกระเป๋าของแต่ละคนค่ะ
 5. สายไฟฟ้าที่อยู่บนฝ้าเพดานจะต้องร้อยท่ออ่อนเสมอ เพื่อความปลอดภัยจากหนูที่ชอบมากัดสายไฟ รวมถึงสภาพที่เปลี่ยนแปลงทั้งความร้อนและความชื้นที่อยู่บนฝ้าเพดาน เพื่อยืดอายุการใช้งานของสายไฟในบ้านคุณ
 6. การติดตั้งไฟฟ้าในบ้าน ท่านควรเลือกใช้ช่างไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ เพราะมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสมาชิกภายในบ้าน และที่สำคัญหากคุณพบสายไฟฟ้าในบ้านมีปัญหา หรือเริ่มเสื่อมสภาพ อย่าซ่อมเองเป็นอันขาด ควรตามผู้รู้หรือช่างมาซ่อม

CONTACE US

PRICE LIST DOWNLOAD