บัสเวย์/บัสดักส์ ระบบรางจ่ายไฟฟ้า

BUSWAY, บัสเวย์ สายไฟฟ้า , จำหน่ายไฟฟ้า , ตัวแทนจำหน่าย , YAZAKI , BCC , Schneider ,ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า

I-LINE II from 630 to 6300A High Power transport and distribution

Run section

 • Rating: 12 ratings are available, from
  630A to 6300A
 • Standard length: 10 feet, 6 feet, 4 feet
 • None-standard length: minimum
  length 406 mm

 

Plug-in unit

 • All I-LINE plug-in units are compatible
  with I-LINE II busbar trunking system
 • Category: plug-in unit with MCCB,
  • Plug-in unit with Schneider Electric
   MCCB, ampere rating from 16A to 1000A

Elbow fitting

 • Standard elbow
  • Flatwise elbow
  • Edgewise elbow
 • Non-standard elbow:
  • Double elbow
  • Offset elbow
  • Elbow plus flanged end
  • Elbow in special angle
  • Elbow in special length

Connection fitting

 • Supply connections allow the busbar trunking to be connected to the switchboard’s busbar or to the transformer.
  • Flanged end
  • Qwik Flanged end
 • Cable connection, transport current
  between cable and busbar trunking.
  • End cable tap box
  • Center cable tap box

Connection fitting

 • Vertical support
  • Fix hanger
  • Spring hanger
 • Horizontal support
  • Flatwise hanger
  • Edgewise hanger