ตัวแทน จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า Schneider ทุกชนิด

Magnetic contactor, Motor Circuit Breakers,
Relays - Type 1 coordination

DOL Type - 2 coordination คุณลักษณะมอเตอร์ 3 เฟส 380 Vac แบบ 2 อุปกรณ์

***ตารางเลือกแรงดันคอล์ย รหัสอ้างอิง สำรับแรงดันคอล์ยที่ 2 หลักสุดท้าย
 24V48V110V220V240V380V415V440V
LC1E06-30050HzB5E5F5M5U5Q5N5R5
 50HzB6F6M6Q6R6
LC1E06-9550 /60 HzB7E7F7M7Q7
LC1E400-63050 / 60 HzE7F7M7U7Q7N7R7

DOL Type - 2 coordination คุณลักษณะมอเตอร์ 3 เฟส 380 Vac แบบ 3 อุปกรณ์

***ตารางเลือกแรงดันคอล์ย รหัสอ้างอิง สำรับแรงดันคอล์ยที่ 2 หลักสุดท้าย
 24V48V110V220V240V380V415V440V
LC1E06-30050HzB5E5F5M5U5Q5N5R5
 50HzB6F6M6Q6R6
LC1E06-9550 /60 HzB7E7F7M7Q7
LC1E400-63050 / 60 HzE7F7M7U7Q7N7R7