ตัวแทน จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า Schneider ทุกชนิด

"Molded Case Circuit Breaker (MCCB) เบรกเกอร์สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ"

Molded Case Circuit Breaker   Accessories for Molded Case Circuit Breaker (MCCB)   Main Busbar and Extension.

 

Molded Case Circuit Breaker (MCCB)​

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ ตัดตอนอัตโนมัติ   Thermal Magnetic Type

  • แบบ Thermal Magnetic ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 ,NEMA AB1
  • ขนาด 15-100 แอมแปร์ แบบ 1,2 และ 3 Pole
  • มีขนาด Breaking Capacity ให้เลือกใช้ 7.5 , 10 , 15 , 25 และ 30 kA 

.

Molded Case Circuit Breaker

EZC100H 1 P : 25kA ที่ 240Vac

100 Amp frame 1 Pole

Ampere Rating
พิกัดกระแส
Catalog No.
รุ่น
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
15 EZC100H1015 2,510.-
20 EZC100H1020
25 EZC100H1025
30 EZC100H1030 2,630.-
40 EZC100H1040
50 EZC100H1050
60 EZC100H1060
75 EZC100H1075
80 EZC100H1080
100 EZC100H1100 3,400.-

 Molded Case Circuit Breaker (MCCB)

Molded Case Circuit Breaker

EZC100H 2 P : 30kA ที่ 415Vac

100 Amp frame 2 Pole

Ampere Rating
พิกัดกระแส
Catalog No.
รุ่น
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
15 EZC100H2015 2,630.-
20 EZC100H2020
25 EZC100H2025
30 EZC100H2030
40 EZC100H2040
50 EZC100H2050
60 EZC100H2060 2,740
75 EZC100H2075
80 EZC100H2080
100 EZC100H2100 3,400.-

 Molded Case Circuit Breaker (MCCB)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ ตัดตอนอัตโนมัติ , Easy Pact EZC ,100 Amp frame 3 Pole

EZC100B  : 7.5kA
EZC100F  : 10kA
EZC100N  : 15kA
EZC100H  : 30kA

ที่ 415Vac

100 Amp frame 3 Pole

Ampere Rating
พิกัดกระแส
Catalog No.
รุ่น
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
Catalog No.
รุ่น
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
15 EZC100H3015 2,760.- EZC100F3015 3,180.-
20 EZC100H3020 EZC100F3020
25 EZC100H3025 EZC100F3025
30 EZC100H3030 2,860.- EZC100F3030 3,290.-
40 EZC100H3040 EZC100F3040
50 EZC100H3050 EZC100F3050
60 EZC100H3060 2,970.- EZC100F3060 4,350.-
75 EZC100F3075
80 EZC100F3080
 100  –  –  EZC100F3100T  4,560.-
15 EZC100N3015 5,200.- EZC100H3015 6,150.-
20 EZC100N3020 EZC100H3020
25 EZC100N3025 EZC100H3025
30 EZC100N3030 5,300.- EZC100H3030 6,260.-
40 EZC100N3040 EZC100H3040
50 EZC100N3050 EZC100H3050
60 EZC100N3060 5,410.- EZC100H3060 6,470.-
75 EZC100N3075 EZC100H3075
80 EZC100N3080 EZC100H3080
100 EZC100N3100 5,620.- EZC100H3100 6,580.-

 Molded Case Circuit Breaker (MCCB)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ ตัดตอนอัตโนมัติ , Easy Pact EZC ,250 Amp frame 2 Pole

EZC250H 2 pole  : 36kA

ที่ 415Vac

250 Amp frame 2 Pole

Ampere Rating
พิกัดกระแส
Catalog No.
รุ่น
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
100 EZC250H2100 10,400.-
125 EZC250H2125
150 EZC250H2150
160 EZC250H2160
175 EZC250H2175 14,500.-
200 EZC250H2200
225 EZC250H2225
250 EZC250H2250 16,600.-

 Molded Case Circuit Breaker (MCCB)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ ตัดตอนอัตโนมัติ , Easy Pact EZC ,250 Amp frame 3 Pole

EZC250F  : 18kA
EZC250N  : 25kA
EZC250H  : 36kA

ที่ 415Vac

250 Amp frame 3 Pole

Ampere Rating
พิกัดกระแส
Catalog No.
รุ่น
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
Catalog No.
รุ่น
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
100 EZC250F3100 8,010.- EZC250N3100 11,800.-
125 EZC250F3125 EZC250N3125
150 EZC250F3150 EZC250N3150
160 EZC250F3160 9,420.- EZC250N3160
175 EZC250F3175 EZC250N3175 11,900.-
200 EZC250F3200 EZC250N3200
225 EZC250F3225 10,600.- EZC250N3225
250 EZC250F3250 EZC250N3250
100 EZC250H3100 12,600.-
125 EZC250H3125
150 EZC250H3150
160 EZC250H3160 16,600.-
175 EZC250H3175
200 EZC250H3200
225 EZC250H3225 17,300.-
250 EZC250H3250

 Molded Case Circuit Breaker (MCCB)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ ตัดตอนอัตโนมัติ , Easy Pact EZC ,400 Amp frame 3 Pole

EZC400N  : 36kA
EZC400H  : 50kA
ที่ 415Vac

400 Amp frame 3 Pole

Ampere Rating
พิกัดกระแส
Catalog No.
รุ่น
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
Catalog No.
รุ่น
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)
320 EZC400N3320N 26,000.- EZC400H3320N 26,400.-
350 EZC400N3350N EZC400H3350N
400 EZC400N3400N EZC400H3400N

.


Accessories for Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
อุปกรณ์เสริมสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB)


Electrical Auxiliaries and Accessories for EZC100

EasyBox

กล่องใส่   เซอร์กิตเบรกเกอร์ เหมาะสำหรับติดตั้งใช้งานในอาคาร สามารถใช้งานร่วมกับ  เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 100 แอมป์เฟรม ได้ทั้งขนาด 1 Pole, 2 Pole และ 3 Pole , 240/415 Vac

EasyBox , Electrical Auxiliaries and Accessories for EZC100

Catalog
รุ่น
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท) (ไม่รวมเบรกเกอร์)
EZBOX100 1,380.-

.

อุปกรณ์ประกอบเบรกเกอร์ EZC100
(Electrical Auxiliaries foe EZC100)

อุปกรณ์ประกอบเบรกเกอร์ EZC100 (Electrical Auxiliaries foe EZC100)

Description
รายละเอียดสินค้า
Catalog No.
รหัสสินค้า
Unit Price 
ราคา/หน่วย (บาท)
Auxiliary switch
– แสดงสถานะ
ของเบรกเกอร์
Auxiliary switch (AX) EZAUX10 2,100.-
Alarm switch (AL) EZAUX01 2,100.-
Auxiliary switch/Alarm switch (AX/AL) EZAUX11 2,210.-
Shunt trip (SHT)
   – ชั้นทริป
AC 50/60 HZ    200-277 VAC EZASHT200AC 3,150.-

Under Voltage Release
(UVR)
-อุปกรณ์สั่งปลดวงจร
เมื่อแรงดันของระบบ
ต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้

AC 50/60 HZ    200-277 VAC EZAUVR200AC 4,320.-

อุปกรณ์เสริมเบรกเกอร์ EZC100 (Accessorie for EZC 100)
(Electrical Auxiliaries foe EZC100)

อุปกรณ์เสริมเบรกเกอร์ EZC100 (Accessorie for EZC 100) (Electrical Auxiliaries foe EZC100)

Description
รายละเอียดสินค้า
Catalog No.
รหัสสินค้า
Unit Price 
ราคา/หน่วย (บาท)
Din Rail Adaptor EZADINR 433.-

Terminal Shiedle
3-pole only (set of 2)

EZATSHD3P 433.-
Cable lug
  50A (set of 2) EZALUG0502 540-
  50A (set of 3) EZALUG0503 755.-
100A (set of 2) EZALUG1002 540.-
100A (set of 3) EZALUG1003 655.-
Padlock Device EZALOCK 221.-
Phase Barrie (set of 2) EZAFASB2 221.-

อุปกรณ์ประกอบเบรกเกอร์ EZC250 
(Electrical Auxiliaries foe EZC250)

อุปกรณ์ประกอบเบรกเกอร์ EZC250  (Electrical Auxiliaries foe EZC250)

Description
รายละเอียดสินค้า
Catalog No.
รหัสสินค้า
Unit Price 
ราคา/หน่วย (บาท)
Auxiliary switch
– แสดงสถานะ
ของเบรกเกอร์
Auxiliary switch (AX) EZAUX10 2,210.-
Alarm switch (AL) EZAUX01 2,320.-
Auxiliary switch/Alarm switch (AX/AL) EZAUX11 2,420.-
Shunt trip (SHT)
   – ชั้นทริป
AC 50/60 HZ
DC
EZASHT200AC 3,570.-

Under Voltage Release
(UVR)
-อุปกรณ์สั่งปลดวงจร
เมื่อแรงดันของระบบ
ต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้

AC 50/60 HZ
DC
EZAUVR200AC 5,150.-

อุปกรณ์เสริมเบรกเกอร์ EZC250 (Accessorie for EZC250)

อุปกรณ์เสริมเบรกเกอร์ EZC250 (Accessorie for EZC250)

Description
รายละเอียดสินค้า
Catalog No.
รหัสสินค้า
Unit Price 
ราคา/หน่วย (บาท)
Terminal Shield
(250A 3pcs)
EZETSHD3P 433.-
Cable lug  EZELUG2503  865.-
Spreaders EZESPDR3P 935.-
Straifht Extensions EZETEX 805.-
Padlock Device EZELOCK 221.-
Phase Barrie (set of 2) EZEFASB2 221.-

.


Main Busbar and Extension  บัสบาร์ ตามมาตรฐาน IEC 60439-1


อุปกรณ์บัสบาร์  (Busbar System)

 อุปกรณ์บัสบาร์  (Busbar System)
 Busbar EZB250W08

 อุปกรณ์บัสบาร์  (Busbar System)

NBD and   branch breaker extension 2 Ways

 
เมนบัสบาร์ (Main busbar)
Description
รายละเอียดสินค้า
Catalog No.
รหัสสินค้า
Unit Price 
ราคา/หน่วย (บาท)
4 ช่อง 250A EZB250W04 9,260.-
400A EZB400W04 13,400.-
630A EZB630W04 17,000.-
6 ช่อง 250A EZB250W06 11,600.-
400A EZB400W06 16,400.-
630A EZB630W06 20,700.-
8 ช่อง 250A EZB250W08 14,200.-
400A EZB400W08 20,200.-
630A EZB630W08 25,500.-
10 ช่อง 250A EZB250W010 16,500.-
400A EZB400W010 23,500.-
630A EZB630W010 29,800.-
12 ช่อง 250A EZB250W012 19,100.-
400A EZB400W012 25,700.-
630A EZB630W012 32,200.-
ชุดต่อเพิ่มสำหรับเบรกเกอร์ NBD และ  (branch extension)
สำหรับต่อกับ EZB400 และ
EZB630  บัสบาร์
2 ช่อง EZBNS2 15,900.-
4 ช่อง EZBNS4 21,200.-

อุปกรณ์เสริมบัสบาร์  (Accessories)

 อุปกรณ์บัสบาร์  (Busbar System)Main Connectors

 อุปกรณ์บัสบาร์  (Busbar System)
Mechanical lugs
 อุปกรณ์บัสบาร์  (Busbar System)
Connector caps

เมนคอนเน็คเตอร์
(Main connector) 1 ชุดมี 3 ชิ้น
Description
รายละเอียดสินค้า
Catalog No.
รหัสสินค้า
Unit Price 
ราคา/หน่วย (บาท)
พิกัดกระแสของเมนบัสบาร์ (Main busbar current rating)
250A EZB250MCNS 3,720.-
400A EZB400MCNS 4,600.-
630A EZB630MCNS 6,900.-
เม็คแคนนิค็อลลักส์ (Mechanical lugs) 1 ชุดมี 3 ชิ้น
พิกัดกระแสของเมนบัสบาร์ (Main busnar current riting)
250A EZB250MLUG 640.-
400A EZB400MLUG 1,660.-
630A EZB630MLUG 3,690.-
คอนเน็คเตอร์ แค๊ป (Connector caps)
คอนเน็คเตอร์ แค๊ป (1 ชุดมี 3 ชิ้น)
   -ช่องต่อสำหรับเบรกเกอร์ EZB100CAP 453.-
   -ชุดต่อวงจรเพิ่มเติม สำหรับ
    NBD MCCB
EZB250CAP 515.-