MasterPact MTZ

MasterPact MTZ  ขั้นกว่าของสมาร์ทเบรกเกอร์

ติดตั้งมาพร้อมกับมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า Class1 ตามมาตรฐาน IEC 61557-12 เป็นรุ่นแรกของอุตสาหกรรม ช่วยให้สามารถตรวจวัดการใช้พลังงานได้อย่างแม่นยำ และสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

MasterPact MTZ  สามารถอนิเตอร์และควบคุมเบรกเกอร์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม ทำได้โดยเชื่อมต่อแบบ Wireless กับสาร์ทโฟนและแท็บเลทได้ตลอดเวลาผ่าน Bluetooth เพื่อเรียกดูข้อมูลของเบรกเกอร์
ค่าการวัดพลังงาน ประวัติการปริป และข้อแนะนำในการซ่อมบำรุงอย่างละเอียดแบบเรียลไทม์ รวมทั้งสามารถปรับตั้งค่าและสั่งเปิด/ปิดเบรกเกอร์ได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับเนรกเกอร์โดยตรง เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน

mtz2

ทริปยูนิตรุ่น Micrologic X ของ MasterPact MTZ สามารถปรับตั้งและเพิ่มฟังก์ชั่นการป้องกัน (Protection) การตรวจวัด (Measurement & Diagnostics) ได้ตามความต้องการโดยใช้โมดูลแบบดิจิทัล สามารถอัพเกรดแบบออฟไลน์โดยไม่ต้องชัตดาวน์ และไม่ต้องติดตั้ง Hardware เพิ่มเติม รองรับความต้องการใช้งานที่อาจปรับเปลี่ยนในอนาคตได้ตลอดเวลา เพิ่มความยืดหยุ่นขั้นสุดในการลงทุน

ตรวจสอบสาเหตุและรายละเอียดของการทริป และข้อแนะนำในการแก้ไขผ่านสมาร์ทโฟนแม้ในขณะที่เบรกเกอร์ไม่ได้จ่ายไฟผ่านการเชื่อมต่อ Wireless แบบ NFC ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบสาเหตุ ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ และลดค่าเสียหายจากดาวน์ไทม์

พร้อมต่อการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม MasterPact MTZ มาพร้อมกับประสิทธิภาพด้านระบบไฟฟ้าและกลไกการทำงานให้ดียิ่งขึ้นช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้ระบบแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงที่สุด อาทิ ความสามารถในการทนต่อการสั่นสะเทือน (Vibration) ลดทอนการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีและสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง

Fixed Circuit Breakers (3P)

Drawout Circuit Breakers (3P)

Electrical uxiliaries สำหรับเบรกเกอร์รุ่น MasterPact MTZ

Communication accessories สำหรับเบรกเกอร์รุ่น MasterPact MTZ

Mechanical accessories สำหรับเบรกเกอร์รุ่น MasterPact MTZ

CONTACE US

PRICE LIST DOWNLOAD