XB4 Pushbuttons

  • XB4 สวิตช์ปุ่มกด Ø 22 มม. แบบโลหะ
  • แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
  • ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว และต่อลงดินโดยอัตโนมัติ (Self earthing)
  • ส่วนฐานและส่วนหัวทำจากโลหะ จึงแข็งแรงทนทาน
  • กันน้ำ กันน้ำมัน กันฝุ่นที่ IP66 และ IP20 ที่คอนแทคบล็อค
รายละเอียดคอนแทคสีรหัสสินค้าราคา(บาท)

สวิตช์ปุ่มกด,XB4,สายไฟฟ้า , จำหน่ายไฟฟ้า , ตัวแทนจำหน่าย , YAZAKI , BCC , Schneider ,ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า

สวิตช์ปุ่มกด
หัวเรียบ – กดเด้งกลับ

1 NO(ไม่มีฝา)XB4BA01*
(BZ101+ZB4BA0*)
ติดต่อตัวแทน
ขาวXB4BA11
(ZB4BZ101+ZB4BA1)
ติดต่อตัวแทน
ดำXB4BA21
(ZB4BZ101+ZB4BA2)
ติดต่อตัวแทน
เขียวXB4BA31
(ZB4BZ101+ZB4BA3)
ติดต่อตัวแทน
เหลืองXB4BA51
(ZB4BZ101+ZB4BA5)
ติดต่อตัวแทน
น้ำเงินXB4BA61
(ZB4BZ101+ZB4BA6)
ติดต่อตัวแทน
1 NCแดงXB4BA42
(ZB4BZ102+ZB4BA4)
ติดต่อตัวแทน

สวิตช์ปุ่มกด,XB4,สายไฟฟ้า , จำหน่ายไฟฟ้า , ตัวแทนจำหน่าย , YAZAKI , BCC , Schneider ,ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า

สวิตช์ปุ่มกด
หัวเรียบ – กดค้าง

1 NOขาวXB4BH11
(ZB4BZ101+ZB4BH1)
ติดต่อตัวแทน
ดำXB4BH21
(ZB4BZ101+ZB4BH2)
ติดต่อตัวแทน
เขียวXB4BH31
(ZB4BZ101+ZB4BH3)
ติดต่อตัวแทน
เหลืองXB4BH51
(ZB4BZ101+ZB4BH5)
ติดต่อตัวแทน
น้ำเงินXB4BH61
(ZB4BZ101+ZB4BH6)
ติดต่อตัวแทน
1 NCแดงXB4BH42
(ZB4BZ102+ZB4BH4)
ติดต่อตัวแทน

สวิตช์ปุ่มกด
หัวนูน – กดเด้งกลับ

1 NOเขียวXB4BL31
(ZB4BZ101+ZB4BL3)
ติดต่อตัวแทน
1 NCแดงXB4BH42
(ZB4BZ102+ZB4BL4)
ติดต่อตัวแทน

สวิตช์ปุ่มกด,XB4,สายไฟฟ้า , จำหน่ายไฟฟ้า , ตัวแทนจำหน่าย , YAZAKI , BCC , Schneider ,ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า

สวิตช์ปุ่มกด
หัวหุ้มยาง(BOOTED)

1 NOดำXB4BP21
(ZB4BZ101+ZB4BP2)
ติดต่อตัวแทน
เขียวXB4BP31
(ZB4BZ102+ZB4BP3)
ติดต่อตัวแทน
1 NCแดงXB4BP42
(ZB4BZ101+ZB4BP4)
ติดต่อตัวแทน

สวิตช์ปุ่มกด,XB4,สายไฟฟ้า , จำหน่ายไฟฟ้า , ตัวแทนจำหน่าย , YAZAKI , BCC , Schneider ,ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า

สวิตช์กดดอกเห็ด
กดเด้งกลับ”

1 NOดำ
Ø  40 มม.
XB4BC21
(ZB4BZ101 + ZB4BC2)
ติดต่อตัวแทน
1 NOเขียว
Ø  40 มม.
XB4BC31
(ZB4BZ101 + ZB4BC3)
ติดต่อตัวแทน
1 NCแดง
Ø  40 มม.
XB4BC42
(ZB4BZ102 + ZB4BC4)
ติดต่อตัวแทน

สวิตช์ปุ่มกด,XB4,สายไฟฟ้า , จำหน่ายไฟฟ้า , ตัวแทนจำหน่าย , YAZAKI , BCC , Schneider ,ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า

สวิตช์กดดอกเห็ด – กดล็อค
ดึงกลับเพื่อคลาย

1 NCแดง
Ø  40 มม.
XB4BT842
(ZB4BZ102 + ZB4BT84)
ZB4BT84 ใช้แทนรุ่น ZB4BT4
ติดต่อตัวแทน

สวิตช์ปุ่มกด,XB4,สายไฟฟ้า , จำหน่ายไฟฟ้า , ตัวแทนจำหน่าย , YAZAKI , BCC , Schneider ,ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า

สวิตช์กดดอกเห็ด – กดล็อค
หมุนเด้งกลับ

1 NCแดง
Ø  40 มม.
XB4BS8342
(ZB4BZ102 + ZB4BS834)
ZB4BS834 ใช้แทนรุ่น ZB4BS44
ติดต่อตัวแทน
1 NCแดง
Ø  40 มม.
XB4BS8442
(ZB4BZ102 + ZB4BS844)
ZB4BS844 ใช้แทนรุ่น ZB4BS54
ติดต่อตัวแทน

สวิตช์ปุ่มกด,XB4,สายไฟฟ้า , จำหน่ายไฟฟ้า , ตัวแทนจำหน่าย , YAZAKI , BCC , Schneider ,ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า

“สวิตช์กดดอกเห็ด – กดล็อค
ไขกุญแจเด้งกลับ

1 NC + 1 NOแดง
Ø  40 มม.
XB4BS9445P
(ZB4BZ105 + ZB4BS944)
ZB4BS944 ใช้แทนรุ่น ZB4BS14
ติดต่อตัวแทน

สวิตช์ปุ่มกด,XB4,สายไฟฟ้า , จำหน่ายไฟฟ้า , ตัวแทนจำหน่าย , YAZAKI , BCC , Schneider ,ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า

หัวกดปุ่มคู่
(1 หัวเรียบ + หัวนูน)

1 NO ที่ปุ่มสีเขียว หัวเรียบ
1 NC ที่ปุ่มสีแดง หัวนูน
XB4BL73415
(ZB4BZ105 + ZB4BL7341)
ติดต่อตัวแทน

หมายเหตุ : ถ้าต้องการคอนแทคบล็อค สี หรือ หัว แบบอื่นๆ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

CONTACE US

PRICE LIST DOWNLOAD