ตัวแทน จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า Schneider ทุกชนิด

Square D Classic+ Consumer units

ตู้สำหรับอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ (GND)
ตู้สแควร์ดี รุ่นคลาสสิค พลัส ดีไซน์ยอดเยี่ยม ทนทาน แข็งแกร่ง ปลอดภัยด้วยการออกแบบ และทดสอบ ตามมาตรฐาน IEC 61439-1 , IEC 61439-3 และ มอก. 1436-2540 เหมาะสำหรับการติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ ทุกรูปแบบ ทนกระแสลัดวงจรได้ถึง 10 kA รองรับทุกการใช้งานแบบแลั๊กออน (Plug On)

  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 61439 , TIS 1436-2540
  • ระบบเชื่อมต่อแบบ “Plug On”
  • 240 V – 50/60 Hz
  • การทนกระแสลัดวงจร 10 KA
  • ระดับการป้องกัน IP 4X
Description
รายละเอียดสินค้า
Number of way
จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)
Catalog Number
รหัสสินค้า
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)

Consumer Units
Single Bus

4S9HCL142,270.-
6S9HCL162,470.-
10S9HCL1102,790.-
14S9HCL1143,200.-
18S9HCL1183,610.-

ราคาตู้เปล่าเท่านั้น

  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 61439 , TIS 1436-2540
  • ระบบเชื่อมต่อแบบ “Plug On”
  • 240 V – 50/60 Hz
  • การทนกระแสลัดวงจร 10 KA
  • ระดับการป้องกัน IP 4X

 

Description
รายละเอียดสินค้า
Number of way
จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)
Catalog Number
รหัสสินค้า
Unit Price
ราคา/หน่วย (บาท)

Consumer Units
Split Bus

บัสบาร์แยกแบบปลั๊กออน

พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูดRCCB 40 A 30mA 
4+4S9HCL14X4R405,150.-
8+4S9HCL18X4R405,570.-
8+8S9HCL18X8R405,980.-
พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูดRCCB 63 A 30mA 
4+4S9HCL14X4R635,150.-
8+4S9HCL18X4R635,570.-
8+8S9HCL18X8R635,980.-

ราคาพร้อมเมนเบรกเกอร์กันดูด