Switch&Socket

zenzero สายไฟฟ้า , จำหน่ายไฟฟ้า , ตัวแทนจำหน่าย , YAZAKI , BCC , Schneider ,ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า
Zencelo Switches & Sockets
สายไฟฟ้า , จำหน่ายไฟฟ้า , ตัวแทนจำหน่าย , YAZAKI , BCC , Schneider ,ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า
Concept Switches & Sockets
สายไฟฟ้า , จำหน่ายไฟฟ้า , ตัวแทนจำหน่าย , YAZAKI , BCC , Schneider ,ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า
S-Flexi Switches & Sockets
AvatarOn A

ความเหนือกว่าอีกระดับ ของสวิตช์และเต้ารับชไนเดอร์

สวิตช์


 • ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC 60669-1 และ มอก. 824-2551
 • ออกแบบให้สามารถใช้งาน เปิด-ปิด ได้มากกว่า 40,000 ครั้ง
 • หน้าสำผัสทำจาก Silver Contact  เพื่อประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าสูงสุด
 • พลาสติกทำจาก Polycarbonate คุณภาพสูง
 • ขนาดสวิตช์มีให้เลือกหลายขนาด เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนตามที่ท่านต้องการ
 • สำหรับรุ่น Concept มีเทคโนโลยีการเข้าสายแบบ Easy Clip ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
 • มีการทดสอบการนำไฟฟ้า มีการทดสอบวัสดุฉนวนความร้อนและการลามไฟ มีการทดสอบความแข็งแรงและทดสอบอื่นๆทำให้ผู้ใช้มั่นใจในความปลอดภัยได้
 
 

เต้ารับ


 • ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC 60884-1
 • ออกแบบให้สามารถเสียบใช้งาน ได้มากกว่า 10,000 ครั้ง 
 • ทำจาก Copper Alloy คุณภาพสูง ซึ่งนำไฟฟ้าได้ดีเป็นพิเศษ
 • ทุกตัวมีม่านนิรภัย เพือเพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน ป้องกัน อันตรายจากกรณีเด็กเอานิ้วจิ้มเข้าไปในรู 
 •  สำหรับรุ่น Concept มีเทคโนโลยีการเข้าสายแบบ Easy Clip ติดตังง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือ 

CONTACE US

PRICE LIST DOWNLOAD