LOGO_SQDG

Concept - Easy Clip

เรียบง่าย โค้งมน ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือด้วยอีซี่คลิป

  • Easy Clip เป็นเทคโนยีที่สามารใช้ได้กับทั้ง สายไฟแบบแข็งและแบบอ่อน ขนาด 1.5 มม.2-4มม.2
  • การเข้าสาย Easy Clip นี้ ทำให้ผู้ติดตั้ง ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ระหว่างติดตั้ง
  • Easy Clip ใช้เวลาการติดตั้งน้อยกว่าวิธีที่ติดตั้งแบบเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน โดยใช้เวลาเพียง 1-2 วินาทีในการเข้าสาย1ครั้ง และยังสามารถถอดสายออกได้โดยการกดปุ่ม Easy Clip เพียงครั้งเดียว
  • การออกแบบกลไกสำหรับ เทคโนโลยี Easy Clip นั้น ทำให้การล็อคสายมีความแน่นหนา มั่นใจได้
  • เทคโนโลยี Easy Clip ผ่านการทดสอบการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า จึงทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจในความปลอดภัยไร้กังวล
Concept Switches & Sockets

Switches

Concept Switches & Sockets

57.-

3031P_1_2M_F
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
ขนาด 1ช่อง

Concept Switches & Sockets

77.-

3031MP_2M_F
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
ขนาด 1.5 ช่อง

Concept Switches & Sockets

92.-

3031EP_2M_F
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
ขนาด 3 ช่อง

Concept Switches & Sockets

81.-

3031P_2_3M_F
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
ขนาด 1 ช่อง

Concept Switches & Sockets

119.-

3031M2P_3M_F
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
ขนาด 1.5 ช่อง

Concept Switches & Sockets

133.-

3031E2P_3M_F
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
ขนาด 3 ช่อง

Concept Switches & Sockets

260.-

3031P_1_2NM
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์
พร้อมไฟสัญญาณ
ขนาด 1ช่อง

Concept Switches & Sockets

311.-

3031M1P_2NM
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
ขนาด 1.5 ช่อง

Concept Switches & Sockets

350.-

3031E1P_2NM
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
ขนาด 3 ช่อง

Concept Switches & Sockets

156.-

3031P_1_2M_BPH
สวิตช์กระดิ่ง 4 แอมป์
ขนาด 1 ช่อง

Concept Switches & Sockets

206.-

3031EMBPH2P_3
สวิตช์กระดิ่ง 4 แอมป์
ขนาด 3 ช่อง

Sockets

Concept Switches & Sockets

68.-

3426USMP
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา 16 แอมป์ 250 โวลต์
ขนาด 1 ช่อง
พร้อมม่านนิรภัย

Concept Switches & Sockets

133.-

3426UESTMP
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลต์
ขนาด 2 ช่อง
พร้อมม่านนิรภัย

Concept Switches & Sockets

188.-

3426UEST2MP
เต้ารับคู่ 3 ขา 16 แอมป์ 250โวลต์
ขนาด 3 ช่อง
พร้อมม่านนิรภัย

Concept Switches & Sockets

346.-

3426UEST2MP_RD
เต้ารับคู่ 3 ขา 16 แอมป์ 250โวลต์
ขนาด 3 ช่อง สีแดง
พร้อมม่านนิรภัย

Concept Switches & Sockets

550.-

3426UEST2MP_YL
เต้ารับคู่ 3 ขา 16 แอมป์ 250โวลต์
ขนาด 3 ช่อง สีเหลือง
พร้อมม่านนิรภัย

Equipment

USB

Concept Switches & Sockets

505.-

3031USB_WE
เต้ารับ USB 2.1A
ขนาด 1 ช่อง สีขาว

Concept Switches & Sockets

750.-

3032USB_WE
เต้ารับ USB 2.1A
ขนาด 2 ช่อง สีขาว

Data Socket

Concept Switches & Sockets

447.-

3031RJ88SMA5_T
เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat.5E
พร้อมม่านนิรภัย

Concept Switches & Sockets

71.-

3031RJU_WE
อแดปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ ไม่มีม่านนิรภัย

Concept Switches & Sockets

202.-

3031RJS_WE
อแดปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ ไม่มีม่านนิรภัย

Surface Mounted Box

Concept Switches & Sockets

30.-

B3000F
กล่องพลาสติดแบบลอย

TV / Voice Socket

Concept Switches & Sockets

244.-

3031RJ64M-T
เต้ารับโทรศัพท์ 6 ขา 4 สาย พร้อมม่านนิรภัย

Concept Switches & Sockets

252.-

3031TV75MS
เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม

Concept Switches & Sockets

500.-

3031PFM_WE
เต้ารับโทรทัศน์แบบเกลียว (F-Type)

Hotel Series

Concept Switches & Sockets

1,710.-

A3031EKTH
สวิตช์ควบคุมอิเล็กทรอนิคส์ด้วยแผ่นกุญแจ พร้อมไฟสัญญาณ

Concept Switches & Sockets

655.-

3031NDMH RD
ไฟสัญญาณสีแดง สัญลักษณ์ "ห้ามรบกวน"