ตู้สวิทช์บอร์ด

     ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่สำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวัน ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมรวมถึงภานในที่พักอาศัยต่างๆ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่ง ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการรับจ่ายพลังงานไฟฟ้า ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ตัวแรกที่รับกระแสไฟฟ้าและทำหน้าที่ในการควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำนั่นคือ สวิทช์บอร์ด

     สวิทช์บอร์ด หมายถึง แผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ที่รับไฟจากการไฟฟ้าหรือจากด้านแรงดันต่ำ ของหม้อแปลงเพื่อไปจ่ายโหลดต่างๆ เช่น แผงย่อย (Panel board) MCCB เป็นต้น บางที่เรียกว่า Main Distribution Board หรือ ตู้MDB 

     ตู้สวิทช์บอร์ด หรือตู้ MDB เป็นแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยแผงแรกที่รับไฟจากการไฟฟ้าหรือด้านแรงต่ำ ของหม้อแปลงจำหน่าย แล้วจ่ายกำลงไฟฟ้าไปยังแผงย่อยตามส่วนต่างๆของอาคาร นิยมใช้ในอาคารขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม

     หน้าที่ของตู้MDB คือการรับไฟฟ้าเข้ามาในอาคารโดยผ่านสวิทช์ขนาดใหญ่ ซึ่งปกติแล้วจะเป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำ ที่มีขนาดแรงดันไฟฟ้า 400-426VAC,50hX 3เฟส 4 สาย

     ตู้สวิทช์บอร์ดต้องติดตั้งให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเปลือยสายไฟให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใกล้ได้ หลังตู้สวิตช์บอร์ดควรห่างจากผนังพอสมควร ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางบริเวณหลังตู้สวิตช์บอร์ด ด้านหน้าและด้านหลังของตู้ควรมีไฟส่องสว่าง ฟิวส์และอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบกันในตู้สวิตช์บอร์ดต้องมีประตู้เปิดปิดได้ตลอดเวลา และมีข้อความเตือนอันตราย 

     ตู้สวิทช์บอร์ด หรือ ตู้ MDB ของเราออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด โดยใช้ซอต์แวร์ AD/CAM เช่น SalidWork และ Autocad ในการออกแบบ ซึ่งมีมาตรฐานในการออกแบบเป็นแบบโมดูล่า ทำให้การประเมินราคาไม่ซับซ้อนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
     ในแผนกประเมินราคาและออกแบบ มีวิศวกรประจำมากกว่า 15 คน ซึ่งวิศวกรทุกคนล้วนมีประการณ์ในการออกแบบสวิทช์บอร์ดไฟฟ้าและการใช้งานซอฟต์แวร์ CAD/CAM เป็นอย่างดี เราสามารถออกแบบและผลิตสวิทซ์บอร์ดทุกประเภทตั้งแต่ Main Distribution Board, Motor Control Center fixed and withdrawable type,outdoor enclosure จนถึง wall mounting panel.

ตู้สวิทช์บอร์ด หรือ ตู้MDB ที่ได้รับการออกแบบ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงทางด้านวิศวกรรมเพื่อให้ได้ตู้สวิทช์บอร์ด หรือ ตู้MDB ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องตามมาตรฐานสากลต่างๆ ที่กำหนดโดยลูกค้าขบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพของตู้สวิทช์บอร์ด หรือ ตู้MDB ถูกกำหนดให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ

ตู้สวิทช์บอร์ด หรือ ตู้ MDB ที่มีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1436-2540 บนผลิตภัณฑ์ ภายใต้ข้อกำหนดของ ตู้MDB ดังกล่าว ต้องประกอบตามสวิทช์บอร์ดต้นแบบที่ผ่านการทดสอบ Type-Tested ครบทั้งหมดตามมาตรฐาน IEC 60439-1 และกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อย

ตู้สวิทช์บอร์ด หรือตู้ MDB

CONTACE US

PRICE LIST DOWNLOAD