Pratika

พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม รุ่น แพล็กติกา ตามมาตรฐาน IEC 60309 

PratiKa FAST โซลูชั่น ได้รับสิทธิบัติ The FAST ซึ่งเป็นสิทธิบัติการเชื่อมต่อโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไขควงสำหรับการขันสกรู รับประกันแรงดันตรงจุดเชื่อมที่คงที่ และทนทาน ช่วยลดการเกิดความร้อนและการเดินสายซ้ำเมื่อต้องการบำรุงรักษา โซลูชั่นนี้นำไปใช้ได้กับสายไฟได้ที่กระแสไฟฟ้า 16A และ 32A

Pratika
Pratika
Wander Plugs IP44 (FAST)
Pratika
Wander Sockets IP44 (FAST)
Pratika
Wander Plugs IP44 (SCREW)
Pratika
Wander Sockets IP44 (SCREW)
Pratika
Surface Plugs IP44 (SCREW)
Pratika
Surface Sockets IP44 ​ (SCREW)
Pratika
Straight Sockets IP44 ​ (SCREW)
Pratika
Sloping Sockets IP44 ​ (SCREW)
Pratika
Wander Plugs IP67 ​(FAST)
Pratika
Wander Sockets IP67​ (FAST)
Pratika
Wander Plugs IP67​ (SCREW)
Pratika
Wander Sockets IP67​ (SCREW)
Pratika
Wall mount Plug IP67​ (SCREW)
Pratika
Straight Sockets IP67 (SCREW)
Pratika
Sloping Sockets IP67​ (SCREW)
Pratika
Surface Sockets IP67​ (SCREW)
Pratika
Surface Sockets Wall Mounted with Box IP67​ (SCREW)
Pratika
Interlocked-Switch Socket Wall Mounted IP65​ (SCERW)
Pratika
Combination Sockets Wall Mounted with DIN IP65​ (SCREW)

Wander Plug IP44

รุ่น FAST

ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง

Pratika

141.-
PKX16M423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

172.-
PKX16M434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

229.-
PKX16M435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

271.-
PKX32M423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

303.-
PKX32M434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

344.-
PKX32M435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Sockets IP44

รุ่น FAST

เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง

Pratika

230.-
PKY16M423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

280.-
PKY16M434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

343.-
PKY16M435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

381.-
PKY32M423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

473.-
PKY32M434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

515.-
PKY32M435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Plugs IP44

รุ่น SCREW

ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง

Pratika

140.-
PKE16M423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

171.-
PKE16M434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

229.-
PKE16M435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

270.-
PKE32M423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

301.-
PKE32M434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

343.-
PKE32M435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Sockets IP44

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง

Pratika

229.-
PKF16M423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

280.-
PKF16M434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

343.-
PKF16M435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

379.-
PKF32M423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

473.-
PKF32M434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

515.-
PKF32M435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Surface Plugs IP44

รุ่น SCREW

ปลั๊กตัวผู้แบบติดลอย

Pratika

379.-
PKE16W423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

410.-
PKE16W434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

462.-
PKE16W435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

483.-
PKE32W423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

525.-
PKE32W434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

575.-
PKE32W435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Surface Sockets IP44

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบติดลอย

Pratika

333.-
PKF16W423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

353.-
PKF16W434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

389.-
PKF16W435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

422.-
PKF32W423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

495.-
PKF32W434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

515.-
PKF32W435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Straight Sockets IP44

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบฝังตรง

Pratika

240.-
PKF16G423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

261.-
PKF16G434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

334.-
PKF16G435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

422.-
PKF32G423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

495.-
PKF32G434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

535.-
PKF32G435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Sloping Sockets IP44

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบฝังเฉียง

Pratika

239.-
PKF16F423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

270.-
PKF16F434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

343.-
PKF16F435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

420.-
PKF32F423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

493.-
PKF32F434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

535.-
PKF32F435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Plugs IP67

รุ่น FAST

ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

379.-
PKX16M723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

431.-
PKX16M734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

462.-
PKX16M735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

495.-
PKX32M723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

5.5.-
PKX32M734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

575.-
PKX32M735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Sockets IP67

รุ่น FAST

เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

485.-
PKY16M723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

535.-
PKY16M734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

620.-
PKY16M735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

680.-
PKY32M723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

700.-
PKY32M734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

760.-
PKY32M735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Plugs IP67

รุ่น SCREW

ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

379.-
PKE16M723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

431.-
PKE16M734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

462.-
PKE16M735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

493.-
PKE32M723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

535.-
PKE32M734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

575.-
PKE32M735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Pratika

1,080.-
81378
2P+E 230V 63A
สีฟ้า

Pratika

1,140.-
81382
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

1,200.-
81383
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

3,550.-
81394
3P+E 400V 125A
สีแดง

Pratika

3,700.-
81395
3P+E+N 400V 125A
สีแดง

Wander Sockets IP67

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

483.-
PKF16M723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

535.-
PKF16M734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

620.-
PKF16M735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

680.-
PKF32M723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

700.-
PKF32M734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

760.-
PKF32M735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Pratika

1,510.-
81478
2P+E 230V 63A
สีฟ้า

Pratika

1,560.-
81482
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

1,660.-
81483
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

5,680.-
81494
3P+E 400V 125A
สีแดง

Pratika

6,390.-
81495
3P+E+N 400V 125A
สีแดง

Wall mount Plug IP67

รุ่น SCREW

ปลั๊กตัวผู้แบบติดลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

3,740.-
81583
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

3,090.-
81594
3P+E 400V 63A
สีแดง

Straight Sockets IP67

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบฝังตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

444.-
PKF16G723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

485.-
PKF16G734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

545.-
PKF16G735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

545.-
PKF32G723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

575.-
PKF32G734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

660.-
PKF32G735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Pratika

1,140.-
81678
2P+E 230V 63A
สีฟ้า

Pratika

1,200.-
81682
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

1,370.-
81683
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

3,700.-
81694
3P+E 400V 125A
สีแดง

Pratika

3,870.-
81695
3P+E+N 400V 125A
สีแดง

Sloping Sockets IP67

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบฝังเฉียง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

420.-
PKF16F723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

462.-
PKF16F734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

575.-
PKF16F735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

625.-
PKF32F723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

640.-
PKF32F734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

660.-
PKF32F735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Pratika

1,140.-
81278
2P+E 230V 63A
สีฟ้า

Pratika

1,200.-
81282
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

1,370.-
81283
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

3,700.-
81294
3P+E 400V 125A
สีแดง

Pratika

3,870.-
81295
3P+E+N 400V 125A
สีแดง

Surface Sockets IP67

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบติดลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

620.-
PKF16W723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

670.-
PKF16W734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

725.-
PKF16W735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

810.-
PKF32W723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

830.-
PKF32W734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

890.-
PKF32W735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Surface Sockets Wall Mounted with Box IP67

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบติดลอยพร้อมกล่อง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

1,560.-
81178
2P+E 230V 63A
สีฟ้า

Pratika

1,610.-
81182
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

1,740.-
81183
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

5,120.-
81194
3P+E 400V 125A
สีแดง

Pratika

5,290.-
81195
3P+E+N 400V 125A
สีแดง

Interlocked-Switch Socket Wall Mounted IP65

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบติดลอยพร้อมสวิตช์ล็อค รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

2,370.-
83081
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

2,480.-
83085
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

2,720.-
83086
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

2,850.-
83092
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

3,070.-
83096
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

3,260.-
83097
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Combination Sockets Wall Mounted with DIN IP65

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบติดลอยพร้อมสวิตช์ล็อคและรางDIN รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

6,160.-
82754
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

9,630.-
82771
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Pratika

9,350.-
82782
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

9,900.-
82783
3P+E+N 400V 63A
สีแดง