LOGO_SQDG

พาวเวอร์ปลั๊ก & เต้ารับอุตสาหกรรม Pratika

พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม รุ่น แพล็กติกา ตามมาตรฐาน IEC 60309 

PratiKa FAST โซลูชั่น ได้รับสิทธิบัติ The FAST ซึ่งเป็นสิทธิบัติการเชื่อมต่อโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไขควงสำหรับการขันสกรู รับประกันแรงดันตรงจุดเชื่อมที่คงที่ และทนทาน ช่วยลดการเกิดความร้อนและการเดินสายซ้ำเมื่อต้องการบำรุงรักษา โซลูชั่นนี้นำไปใช้ได้กับสายไฟได้ที่กระแสไฟฟ้า 16A และ 32A

Pratika

Wander Plug IP44 รุ่น FAST

ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง

Pratika

145.-
PKX16M423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

177.-
PKX16M434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

236.-
PKX16M435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

279.-
PKX32M423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

312.-
PKX32M434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

354.-
PKX32M435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Sockets IP44 รุ่น FAST

เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง

Pratika

237.-
PKY16M423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

288.-
PKY16M434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

353.-
PKY16M435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

392.-
PKY32M423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

487.-
PKY32M434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

530.-
PKY32M435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Plugs IP44 รุ่น SCREW​

ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง

Pratika

144.-
PKE16M423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

176.-
PKE16M434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

236.-
PKE16M435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

278.-
PKE32M423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

310.-
PKE32M434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

353.-
PKE32M435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Sockets IP44 รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง

Pratika

236.-
PKF16M423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

288.-
PKF16M434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

353.-
PKF16M435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

390.-
PKF32M423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

487.-
PKF32M434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

530.-
PKF32M435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Surface Plugs IP44 รุ่น SCREW

ปลั๊กตัวผู้แบบติดลอย

Pratika

390.-
PKE16W423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

476.-
PKE16W435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

497.-
PKE32W423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

590.-
PKE32W435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Surface Sockets IP44 รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบติดลอย

Pratika

343.-
PKF16W423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

364.-
PKF16W434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

401.-
PKF16W435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

447.-
PKF32W423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

479.-
PKF32W434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

530.-
PKF32W435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Straight Sockets IP44 รุ่น SCREW

ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง

Pratika

247.-
PKF16G423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

269.-
PKF16G434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

344.-
PKF16G435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

435.-
PKF32G423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

510.-
PKF32G434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

550.-
PKF32G435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Sloping Sockets IP44 รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบฝังเฉียง

Pratika

246.-
PKF16F423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

278.-
PKF16F434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

433.-
PKF32F423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

 

Pratika

510.-
PKF32F434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

550.-
PKF32F435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Plugs IP67 รุ่น FAST

ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

390.-
PKX16M723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

444.-
PKX16M734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

476.-
PKX16M735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

510.-
PKX32M723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

550.-
PKX32M734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

590.-
PKX32M735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Sockets IP67 รุ่น FAST

เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

500.-
PKY16M723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

550.-
PKY16M734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

640.-
PKY16M735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

700.-
PKY32M723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

720.-
PKY32M734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

785.-
PKY32M735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Plugs IP67 รุ่น SCREW

ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

390.-
PKE16M723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

444.-
PKE16M734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

476.-
PKE16M735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

510.-
PKE32M723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

550.-
PKE32M734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

590.-
PKE32M735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Pratika

1,110.-
81378
2P+E 230V 63A
สีฟ้า

Pratika

1,170.-
81382
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

1,240.-
81383
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

3,660.-
81394
3P+E 400V 125A
สีแดง

Pratika

3,810.-
81395
3P+E+N 400V 125A
สีแดง

Wander Sockets IP67 รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

497.-
PKF16M723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

550.-
PKF16M734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

640.-
PKF16M735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

700.-
PKF32M723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

720.-
PKF32M734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

785.-
PKF32M735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Pratika

1,560.-
81478
2P+E 230V 63A
สีฟ้า

Pratika

1,610.-
81482
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

1,710.-
81483
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

5,850.-
81494
3P+E 400V 125A
สีแดง

Pratika

6,580.-
81495
3P+E+N 400V 125A
สีแดง

Wall mount Plug IP67 รุ่น SCREW

ปลั๊กตัวผู้แบบติดลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

3,850.-
81583
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

3,180.-
81594
3P+E 400V 63A
สีแดง

Straight Sockets IP67 รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบฝังตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

457.-
PKF16G723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

500.-
PKF16G734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

560.-
PKF16G735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

560.-
PKF32G723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

590.-
PKF32G734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

680.-
PKF32G735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Pratika

1,170.-
81678
2P+E 230V 63A
สีฟ้า

Pratika

1,240.-
81682
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

1,410.-
81683
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

3,810.-
81694
3P+E 400V 125A
สีแดง

Pratika

3,990.-
81695
3P+E+N 400V 125A
สีแดง

Sloping Sockets IP67 รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบฝังเฉียง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

433.-
PKF16F723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

476.-
PKF16F734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

590.-
PKF16F735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

645.-
PKF32F723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

660.-
PKF32F734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

680.-
PKF32F735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Pratika

1,170.-
81278
2P+E 230V 63A
สีฟ้า

Pratika

1,240.-
81282
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

1,410.-
81283
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

3,810.-
81294
3P+E 400V 125A
สีแดง

Pratika

3,990.-
81295
3P+E+N 400V 125A
สีแดง

Surface Sockets IP67 รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบติดลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

640.-
PKF16W723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

690.-
PKF16W734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

745.-
PKF16W735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

835.-
PKF32W723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

855.-
PKF32W734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

915.-
PKF32W735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Surface Sockets Wall Mounted with Box IP67 รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบติดลอยพร้อมกล่อง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

1,610.-
81178
2P+E 230V 63A
สีฟ้า

Pratika

1,660.-
81182
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

1,790.-
81183
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

5,270.-
81194
3P+E 400V 125A
สีแดง

Pratika

5,450.-
81195
3P+E+N 400V 125A
สีแดง

Interlocked-Switch Socket Wall Mounted IP65 รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบติดลอยพร้อมสวิตช์ล็อค รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

2,440.-
83081
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

2,550.-
83085
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

2,800.-
83086
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

2,940.-
83092
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

3,160.-
83096
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

3,360.-
83097
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Combination Sockets Wall Mounted with DIN IP65 รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบติดลอยพร้อมสวิตช์ล็อคและรางDIN รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

6,340.-
82754
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

9,630.-
82782
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

10,200.-
82783
3P+E+N 400V 63A
สีแดง