LOGO_SQDG

Pratika

พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม รุ่น แพล็กติกา ตามมาตรฐาน IEC 60309 

PratiKa FAST โซลูชั่น ได้รับสิทธิบัติ The FAST ซึ่งเป็นสิทธิบัติการเชื่อมต่อโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไขควงสำหรับการขันสกรู รับประกันแรงดันตรงจุดเชื่อมที่คงที่ และทนทาน ช่วยลดการเกิดความร้อนและการเดินสายซ้ำเมื่อต้องการบำรุงรักษา โซลูชั่นนี้นำไปใช้ได้กับสายไฟได้ที่กระแสไฟฟ้า 16A และ 32A

Pratika
Pratika
Wander Plugs IP44 (FAST)
Pratika
Wander Sockets IP44 (FAST)
Pratika
Wander Plugs IP44 (SCREW)
Pratika
Wander Sockets IP44 (SCREW)
Pratika
Surface Plugs IP44 (SCREW)
Pratika
Surface Sockets IP44 ​ (SCREW)
Pratika
Straight Sockets IP44 ​ (SCREW)
Pratika
Sloping Sockets IP44 ​ (SCREW)
Pratika
Wander Plugs IP67 ​(FAST)
Pratika
Wander Sockets IP67​ (FAST)
Pratika
Wander Plugs IP67​ (SCREW)
Pratika
Wander Sockets IP67​ (SCREW)
Pratika
Wall mount Plug IP67​ (SCREW)
Pratika
Straight Sockets IP67 (SCREW)
Pratika
Sloping Sockets IP67​ (SCREW)
Pratika
Surface Sockets IP67​ (SCREW)
Pratika
Surface Sockets Wall Mounted with Box IP67​ (SCREW)
Pratika
Interlocked-Switch Socket Wall Mounted IP65​ (SCERW)
Pratika
Combination Sockets Wall Mounted with DIN IP65​ (SCREW)

Wander Plug IP44

รุ่น FAST

ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง

Pratika

145.-
PKX16M423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

177.-
PKX16M434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

236.-
PKX16M435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

279.-
PKX32M423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

312.-
PKX32M434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

354.-
PKX32M435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Sockets IP44

รุ่น FAST

เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง

Pratika

237.-
PKY16M423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

288.-
PKY16M434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

353.-
PKY16M435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

392.-
PKY32M423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

487.-
PKY32M434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

530.-
PKY32M435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Plugs IP44

รุ่น SCREW

ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง

Pratika

144.-
PKE16M423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

176.-
PKE16M434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

236.-
PKE16M435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

278.-
PKE32M423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

310.-
PKE32M434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

353.-
PKE32M435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Sockets IP44

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง

Pratika

236.-
PKF16M423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

288.-
PKF16M434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

353.-
PKF16M435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

390.-
PKF32M423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

487.-
PKF32M434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

530.-
PKF32M435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Surface Plugs IP44

รุ่น SCREW

ปลั๊กตัวผู้แบบติดลอย

Pratika

390.-
PKE16W423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

422.-
PKE16W434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

476.-
PKE16W435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

497.-
PKE32W423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

540.-
PKE32W434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

590.-
PKE32W435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Surface Sockets IP44

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบติดลอย

Pratika

343.-
PKF16W423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

364.-
PKF16W434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

401.-
PKF16W435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

447.-
PKF32W423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

479.-
PKF32W434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

530.-
PKF32W435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Straight Sockets IP44

รุ่น SCREW

ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง

Pratika

247.-
PKF16G423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

269.-
PKF16G434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

344.-
PKF16G435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

435.-
PKF32G423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

510.-
PKF32G434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

550.-
PKF32G435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Sloping Sockets IP44

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบฝังเฉียง

Pratika

246.-
PKF16F423
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

278.-
PKF16F434
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

353.-
PKF16F435
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

433.-
PKF32F423
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

 

Pratika

510.-
PKF32F434
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

550.-
PKF32F435
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Plugs IP67

รุ่น FAST

ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

390.-
PKX16M723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

444.-
PKX16M734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

476.-
PKX16M735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

510.-
PKX32M723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

550.-
PKX32M734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

590.-
PKX32M735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Sockets IP67

รุ่น FAST

เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

500.-
PKY16M723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

550.-
PKY16M734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

640.-
PKY16M735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

700.-
PKY32M723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

720.-
PKY32M734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

785.-
PKY32M735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Wander Plugs IP67

รุ่น SCREW

ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

390.-
PKE16M723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

444.-
PKE16M734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

476.-
PKE16M735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

510.-
PKE32M723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

550.-
PKE32M734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

590.-
PKE32M735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Pratika

1,110.-
81378
2P+E 230V 63A
สีฟ้า

Pratika

1,170.-
81382
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

1,240.-
81383
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

3,660.-
81394
3P+E 400V 125A
สีแดง

Pratika

3,810.-
81395
3P+E+N 400V 125A
สีแดง

Wander Sockets IP67

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

497.-
PKF16M723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

550.-
PKF16M734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

640.-
PKF16M735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

700.-
PKF32M723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

720.-
PKF32M734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

785.-
PKF32M735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Pratika

1,560.-
81478
2P+E 230V 63A
สีฟ้า

Pratika

1,610.-
81482
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

1,710.-
81483
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

5,850.-
81494
3P+E 400V 125A
สีแดง

Pratika

6,580.-
81495
3P+E+N 400V 125A
สีแดง

Wall mount Plug IP67

รุ่น SCREW

ปลั๊กตัวผู้แบบติดลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

3,850.-
81583
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

3,180.-
81594
3P+E 400V 63A
สีแดง

Straight Sockets IP67

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบฝังตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

457.-
PKF16G723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

500.-
PKF16G734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

560.-
PKF16G735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

560.-
PKF32G723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

590.-
PKF32G734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

680.-
PKF32G735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Pratika

1,170.-
81678
2P+E 230V 63A
สีฟ้า

Pratika

1,240.-
81682
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

1,410.-
81683
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

3,810.-
81694
3P+E 400V 125A
สีแดง

Pratika

3,990.-
81695
3P+E+N 400V 125A
สีแดง

Sloping Sockets IP67

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบฝังเฉียง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

433.-
PKF16F723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

476.-
PKF16F734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

590.-
PKF16F735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

645.-
PKF32F723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

660.-
PKF32F734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

680.-
PKF32F735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Pratika

1,170.-
81278
2P+E 230V 63A
สีฟ้า

Pratika

1,240.-
81282
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

1,410.-
81283
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

3,810.-
81294
3P+E 400V 125A
สีแดง

Pratika

3,990.-
81295
3P+E+N 400V 125A
สีแดง

Surface Sockets IP67

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบติดลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

640.-
PKF16W723
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

690.-
PKF16W734
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

745.-
PKF16W735
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

835.-
PKF32W723
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

855.-
PKF32W734
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

915.-
PKF32W735
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Surface Sockets Wall Mounted with Box IP67

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบติดลอยพร้อมกล่อง รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

1,610.-
81178
2P+E 230V 63A
สีฟ้า

Pratika

1,660.-
81182
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

1,790.-
81183
3P+E+N 400V 63A
สีแดง

Pratika

5,270.-
81194
3P+E 400V 125A
สีแดง

Pratika

5,450.-
81195
3P+E+N 400V 125A
สีแดง

Interlocked-Switch Socket Wall Mounted IP65

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบติดลอยพร้อมสวิตช์ล็อค รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

2,440.-
83081
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

2,480.-
83085
3P+E 400V 16A
สีแดง

Pratika

2,800.-
83086
3P+E+N 400V 16A
สีแดง

Pratika

2,940.-
83092
2P+E 230V 32A
สีฟ้า

Pratika

3,160.-
83096
3P+E 400V 32A
สีแดง

Pratika

3,360.-
83097
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Combination Sockets Wall Mounted with DIN IP65

รุ่น SCREW

เต้ารับตัวเมียแบบติดลอยพร้อมสวิตช์ล็อคและรางDIN รุ่นกันน้ำพิเศษ

Pratika

6,340.-
82754
2P+E 230V 16A
สีฟ้า

Pratika

9,920.-
82771
3P+E+N 400V 32A
สีแดง

Pratika

9,630.-
82782
3P+E 400V 63A
สีแดง

Pratika

10,200.-
82783
3P+E+N 400V 63A
สีแดง