Safety Switches Non-fusible Type  เซฟตี้ สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์
General duty & heavy duty non-fusible type

 

สายไฟฟ้า , จำหน่ายไฟฟ้า , ตัวแทนจำหน่าย , YAZAKI , BCC , Schneider ,ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า

Safety Switches Non-Fusible Type   เซฟตี้ สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ ใช้เป็นสะพานไฟ*

 

System
ระบบ
Amps. Rating
ขนาดแอมป์
ราคาไม่รวมฟิวส์
Indoor NAME Type 1 Outdoor NEME Type 3R
    สำหรับใช้ภายในอาคาร กันน้ำ ใช้ภายนอกอาคาร
    Catalog No. Unit Price Catalog No. Unit Price
ใช้กับไฟเฟส 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์                     แบบสามารถติดตั้งฟิวส์ได้ (ราคาไม่รวมฟิวส์)
General Duty 240 volts AC                                                            Fusible
   30  …..  …..  DU221RB 5,300.-
60  …..  …..  DU222RB 9,300.-

ขนาดอื่นของรุ่น 2 สาย 240 Vollts ให้ใช้ราคาแบบมี fuse แต่ต่อตรง

ใช้กับไฟเฟส 3 เฟส 4 สาย 240 โวลท์                                                     แบบไม่มีฟิวส์
General Duty 240 volts AC                                                                 Fusible
    30 DU321 4,770.- HU361RB 8,130.-
60  DU322 6,930.- HU362RB 12,500.-
100  DU323 13,700.- HU363RB 22,300.-
200  DU324 26,300.- HU364RB 38,300.-
ใช้กับไฟเฟส 3 เฟส 4 สาย 600 โวลท์                                                     แบบไม่มีฟิวส์
General Duty 600 volts AC                                                                 Fusible
    30 H361 8,260.- HU361RB 12,000.-
60  H362 12,700.- HU362RB 22,200.-
100  H363 19,800.- HU363RB 30,100.-
200  H364 39,900.- HU364RB 48,100.-
400 H365 97,900.- HU365R 122,000.-
600 H366 162,000.- HU366R 191,000.-

Transfer switches / Double throw-non fusible*
Safety switches สับ 2 ทางแบบไม่ใช่ฟิวส์

ใช้เป็น Manual Transfer switch แบบสับ 2 ทาง เหมาะสำหรับอาคารท่มี ีเครื่องปั่นไฟเองโดยทางหนึ่ง ใช้กับไฟหลวงและอีกด้านหนึ่งใช้กับไฟปั่นเอง เหมาะกับหน่วยงานที่มีไฟสำรอง แบบ 3 เฟส 3 สาย (Neutral ต่อตรง) 600 โวลท์ มีทั้งแบบใช้ภายในอาคารและแบบกันน้ำใช้ภายนอกอาคาร

DOUBLE THROW Safety Switches*

System
ระบบ
Amps. Rating
ขนาดแอมป์
ราคาไม่รวมฟิวส์
Indoor NAME Type 1 Outdoor NEME Type 3R
    สำหรับใช้ภายในอาคาร กันน้ำ ใช้ภายนอกอาคาร
    Catalog No. Unit Price Catalog No. Unit Price
ใช้กับไฟเฟส 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์                     แบบสามารถติดตั้งฟิวส์ได้ (ราคาไม่รวมฟิวส์)
General Duty 240 volts AC                                                            Fusible
   60 DTU362 42,400.- DTU362RB 51,700.-
100  DTU363 57,500.- DTU363RB 72,800.-
200 82344** 71,400.- 82344RB** 119,000.-


*ผลิตภัณฑ์สแควร์ ดี นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยังคงไว้ซึ่งตราสินค้าสแควร์ ดี
**ใช้ได้กับแรงดันสูงสุดที่ 480 Vac เท่านั้น

CONTACE US

PRICE LIST DOWNLOAD