Safety Switches Non-fusible Type  เซฟตี้ สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์
General duty & heavy duty non-fusible type

 

สายไฟฟ้า , จำหน่ายไฟฟ้า , ตัวแทนจำหน่าย , YAZAKI , BCC , Schneider ,ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า

Safety Switches Non-Fusible Type   เซฟตี้ สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ ใช้เป็นสะพานไฟ*

 

System
ระบบ
Amps. Rating
ขนาดแอมป์
ราคาไม่รวมฟิวส์
Indoor NAME Type 1Outdoor NEME Type 3R
  สำหรับใช้ภายในอาคารกันน้ำ ใช้ภายนอกอาคาร
  Catalog No.Unit PriceCatalog No.Unit Price
ใช้กับไฟเฟส 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์                     แบบสามารถติดตั้งฟิวส์ได้ (ราคาไม่รวมฟิวส์)
General Duty 240 volts AC                                                            Fusible
   30 ….. ….. DU221RB4,700.-
60 ….. ….. DU222RB8,210.-

ขนาดอื่นของรุ่น 2 สาย 240 Vollts ให้ใช้ราคาแบบมี fuse แต่ต่อตรง

ใช้กับไฟเฟส 3 เฟส 4 สาย 240 โวลท์                                                     แบบไม่มีฟิวส์
General Duty 240 volts AC                                                                 Fusible
    30DU3214,770.-HU361RB7,210.-
60 DU3226,930.-HU362RB11,100.-
100 DU32313,700.-HU363RB19,700.-
200 DU32426,300.-HU364RB33,900.-
ใช้กับไฟเฟส 3 เฟส 4 สาย 600 โวลท์                                                     แบบไม่มีฟิวส์
General Duty 600 volts AC                                                                 Fusible
    30H3617,260.-HU361RB10,600.-
60 H36211,100.-HU362RB19,700.-
100 H36317,400.-HU363RB26,700.-
200 H36435,000.-HU364RB42,600.-
400H36586,100.-HU365R108,000.-
600H366142,000.-HU366R170,000.-

Transfer switches / Double throw-non fusible*
Safety switches สับ 2 ทางแบบไม่ใช่ฟิวส์

ใช้เป็น Manual Transfer switch แบบสับ 2 ทาง เหมาะสำหรับอาคารท่มี ีเครื่องปั่นไฟเองโดยทางหนึ่ง ใช้กับไฟหลวงและอีกด้านหนึ่งใช้กับไฟปั่นเอง เหมาะกับหน่วยงานที่มีไฟสำรอง แบบ 3 เฟส 3 สาย (Neutral ต่อตรง) 600 โวลท์ มีทั้งแบบใช้ภายในอาคารและแบบกันน้ำใช้ภายนอกอาคาร

DOUBLE THROW Safety Switches*

System
ระบบ
Amps. Rating
ขนาดแอมป์
ราคาไม่รวมฟิวส์
Indoor NAME Type 1Outdoor NEME Type 3R
  สำหรับใช้ภายในอาคารกันน้ำ ใช้ภายนอกอาคาร
  Catalog No.Unit PriceCatalog No.Unit Price
ใช้กับไฟเฟส 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์                     แบบสามารถติดตั้งฟิวส์ได้ (ราคาไม่รวมฟิวส์)
General Duty 240 volts AC                                                            Fusible
   60DTU36237,400.-DTU362RB45,200.-
100 DTU36350,300.-DTU363RB63,600.-
20082344**62,400.-82344RB**105,000.-


*ผลิตภัณฑ์สแควร์ ดี นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยังคงไว้ซึ่งตราสินค้าสแควร์ ดี
**ใช้ได้กับแรงดันสูงสุดที่ 480 Vac เท่านั้น

CONTACE US

PRICE LIST DOWNLOAD