Safety Switches Non-fusible Type  เซฟตี้ สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์
General duty & heavy duty non-fusible type


 

Square D,Safety Switches Non-Fusible Type,เซฟตี้ สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์,General duty & heavy duty non-fusible type,

D221N

Safety Switches Non-Fusible Type   เซฟตี้ สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ ใช้เป็นสะพานไฟ*

System
ระบบ
Amps. Rating
ขนาดแอมป์
ราคาไม่รวมฟิวส์
Indoor NAME Type 1 Outdoor NEME Type 3R
สำหรับใช้ภายในอาคาร กันน้ำ ใช้ภายนอกอาคาร
Catalog No. Unit Price Catalog No. Unit Price
ใช้กับไฟเฟส 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์                     แบบสามารถติดตั้งฟิวส์ได้ (ราคาไม่รวมฟิวส์)
General Duty 240 volts AC                                                            Fusible
   30  …..  …..  DU221RB 4,300.-
60  …..  …..  DU222RB 7,400.-

ขนาดอื่นของรุ่น 2 สาย 240 Vollts ให้ใช้ราคาแบบมี fuse แต่ต่อตรง

ใช้กับไฟเฟส 3 เฟส 4 สาย 240 โวลท์                                                     แบบไม่มีฟิวส์
General Duty 240 volts AC                                                                 Fusible
    30 DU321 4,400.- HU361RB 6,600.-
60  DU322 6,400.- HU362RB 10,000.-
100  DU323 13,000.- HU363RB 18,100.-
200  DU324 25,000.- HU364RB 32,000.-

 

ใช้กับไฟเฟส 3 เฟส 4 สาย 600 โวลท์                                                     แบบไม่มีฟิวส์
General Duty 600 volts AC                                                                 Fusible
    30 H361 6,700.- HU361RB 9,700.-
60  H362 10,300.- HU362RB 18,000.-
100  H363 16,100.- HU363RB 24,400.-
200  H364 32,400.- HU364RB 39,000.-
400 H365 82,000.- HU365R 98,700.-
600 H366 135,000.- HU366R 155,700.-

 

 

Transfer switches / Double throw-non fusible*
Safety switches สับ 2 ทางแบบไม่ใช่ฟิวส์

ใช้เป็น Manual Transfer switch แบบสับ 2 ทาง เหมาะสำหรับอาคารท่มี ีเครื่องปั่นไฟเองโดยทางหนึ่ง ใช้กับไฟหลวงและอีกด้านหนึ่งใช้กับไฟปั่นเอง เหมาะกับหน่วยงานที่มีไฟสำรอง แบบ 3 เฟส 3 สาย (Neutral ต่อตรง) 600 โวลท์ มีทั้งแบบใช้ภายในอาคารและแบบกันน้ำใช้ภายนอกอาคาร

Square D,Safety Switches Non-Fusible Type,เซฟตี้ สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์,General duty & heavy duty non-fusible type,Transfer switches / Double throw-non fusible* Safety switches สับ 2 ทางแบบไม่ใช่ฟิวส์

DOUBLE THROW Safety Switches*

System
ระบบ
Amps. Rating
ขนาดแอมป์
ราคาไม่รวมฟิวส์
Indoor NAME Type 1 Outdoor NEME Type 3R
สำหรับใช้ภายในอาคาร กันน้ำ ใช้ภายนอกอาคาร
Catalog No. Unit Price Catalog No. Unit Price
ใช้กับไฟเฟส 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์                     แบบสามารถติดตั้งฟิวส์ได้ (ราคาไม่รวมฟิวส์)
General Duty 240 volts AC                                                            Fusible
   60 DTU362 34,200.- DTU362RB 42,000.-
100  DTU363 45,400.- DTU363RB 59,000.-
200 82344** 58,000.- 82344RB** 104,000.-


*ผลิตภัณฑ์สแควร์ ดี นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยังคงไว้ซึ่งตราสินค้าสแควร์ ดี
**ใช้ได้กับแรงดันสูงสุดที่ 480 Vac เท่านั้น