ตัวแทน จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า Schneider ทุกชนิด

ราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อฝ่ายขาย เพื่อตรวจสอบราคาและ % ส่วนลด

Hotline: 093-242-4951​     

Load Center SQUARE D VisiSmart

ตู้โหลดเซ็นเตอร์และอุปกรณ์เสริมสำหรับตู้โหลด


LOAD CENTERLoad Center       Main Breaker       Type

 Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียดสินค้า
Unit  Price
ราคา / หน่วย (บาท)
100ASDVS3100EZ12G/S จำนวน 4 ช่อง7,930.-
SDVS3100EZ18G/S จำนวน 6ช่อง9,370.-
SDVS3100EZ24G/S จำนวน 10 ช่อง10,200.-
SDVS3100EZ30G/S จำนวน 14 ช่อง10,900.-
SDVS3100EZ36G/Sจำนวน 18 ช่อง12,200.-
SDVS3100EZ42G/Sจำนวน 18 ช่อง13,300.-
250ASDVS3250EZ12G/Sจำนวน 18 ช่อง13,700.-
SDVS3250EZ18G/Sจำนวน 18 ช่อง14,500.-
SDVS3250EZ24G/Sจำนวน 18 ช่อง16,100.-
SDVS3250EZ30G/Sจำนวน 18 ช่อง16,700.-
SDVS3100EZ36G/Sจำนวน 18 ช่อง18,100.-
SDVS3250EZ42G/Sจำนวน 18 ช่อง18,700.-
SDVS3250EZ48G/Sจำนวน 18 ช่อง19,300.-

Load Center       Main Lug       Type

LOAD CENTER

 Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียดสินค้า
Unit  Price
ราคา / หน่วย (บาท)
100ASDVS3100L12G/S จำนวน 12 ช่อง5,900.-
SDVS3100L18G/S จำนวน 18 ช่อง6,620.-
SDVS3100L24G/S จำนวน 24 ช่อง7,970.-
SDVS3100L30G/S จำนวน 30 ช่อง8,590.-
SDVS3100L36G/Sจำนวน 36 ช่อง9,210.-
SDVS3100L42G/Sจำนวน 42 ช่อง10,900.-
250ASDVS3250L12G/Sจำนวน 12 ช่อง7,560.-
SDVS3250L18G/Sจำนวน 18 ช่อง8,900.-
SDVS3250L24G/Sจำนวน 24 ช่อง9,520.-
SDVS3250L30G/Sจำนวน 30 ช่อง10,500.-
SDVS3100L36G/Sจำนวน 36 ช่อง11,900.-
SDVS3250L42G/Sจำนวน 42 ช่อง12,900.-
SDVS3250L48G/Sจำนวน 48 ช่อง14,100.-

อุปกรณ์เสริม [Single Phase Connector]

EasyBox

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Unit  Price
ราคา / หน่วย (บาท)
QO3-CON1PH
อุปกรณ์สำหรับแปลงตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส ให้เป็นตู้ 1 เฟส ใช้ร่วมกับ
เบรกเกอร์EasyPact 100 AF 2 โพล *เฉพาะตู้ขนาด 100 แอมป์ เท่านั้น
565.-
1130.05.2A
key lock for Load Center ใช้ร่วมกับโหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส
ลูกกุญแจเป็นแบบ Key-alike (สินค้ายี่ห้อ Loew & Fletcher)
474.-