ราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อฝ่ายขาย เพื่อตรวจสอบราคาและ % ส่วนลด

Hotline: 093-242-4951​     

Load Center SQUARE D VisiSmart

ตู้โหลดเซ็นเตอร์และอุปกรณ์เสริมสำหรับตู้โหลด


LOAD CENTERLoad Center       Main Breaker       Type

  Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียดสินค้า
Unit  Price
ราคา / หน่วย (บาท)
100A SDVS3100EZ12G/S  จำนวน 4 ช่อง 8,100.-
SDVS3100EZ18G/S  จำนวน 6ช่อง 9,460.-
SDVS3100EZ24G/S  จำนวน 10 ช่อง 10,300.-
SDVS3100EZ30G/S  จำนวน 14 ช่อง 11,000.-
SDVS3100EZ36G/S จำนวน 18 ช่อง 12,300.-
SDVS3100EZ42G/S จำนวน 18 ช่อง 13,400.-
250A SDVS3250EZ12G/S จำนวน 18 ช่อง 13,800.-
SDVS3250EZ18G/S จำนวน 18 ช่อง 14,600.-
SDVS3250EZ24G/S จำนวน 18 ช่อง 16,300.-
SDVS3250EZ30G/S จำนวน 18 ช่อง 16,900.-
SDVS3100EZ36G/S จำนวน 18 ช่อง 18,300.-
SDVS3250EZ42G/S จำนวน 18 ช่อง 18,900.-
SDVS3250EZ48G/S จำนวน 18 ช่อง 19,500.-

Load Center       Main Lug       Type

LOAD CENTER

  Catalog  Number
รหัสสินค้า
Detail
รายละเอียดสินค้า
Unit  Price
ราคา / หน่วย (บาท)
100A SDVS3100L12G/S  จำนวน 12 ช่อง 5,960.-
SDVS3100L18G/S  จำนวน 18 ช่อง 6,690.-
SDVS3100L24G/S  จำนวน 24 ช่อง 8,050.-
SDVS3100L30G/S  จำนวน 30 ช่อง 8,680.-
SDVS3100L36G/S จำนวน 36 ช่อง 9,300.-
SDVS3100L42G/S จำนวน 42 ช่อง 11,000.-
250A SDVS3250L12G/S จำนวน 12 ช่อง 7,640.-
SDVS3250L18G/S จำนวน 18 ช่อง 8,990.-
SDVS3250L24G/S จำนวน 24 ช่อง 9,620.-
SDVS3250L30G/S จำนวน 30 ช่อง 10,600.-
SDVS3100L36G/S จำนวน 36 ช่อง 12,000.-
SDVS3250L42G/S จำนวน 42 ช่อง 13,000.-
SDVS3250L48G/S จำนวน 48 ช่อง 14,200.-

อุปกรณ์เสริม [Single Phase Connector]

EasyBox

Catalog  Number
รหัสสินค้า
Unit  Price
ราคา / หน่วย (บาท)
QO3-CON1PH
อุปกรณ์สำหรับแปลงตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส ให้เป็นตู้ 1 เฟส ใช้ร่วมกับ
เบรกเกอร์EasyPact 100 AF 2 โพล *เฉพาะตู้ขนาด 100 แอมป์ เท่านั้น
580.-
1130.05.2A
key lock for Load Center ใช้ร่วมกับโหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส
ลูกกุญแจเป็นแบบ Key-alike (สินค้ายี่ห้อ Loew & Fletcher)
488.-